Jyväskylä-lehti

Jyväskylä-lehti 3/2016 ilmestynyt 24.8.2016

Lue lehti

Luotettavuutta linkkiaikatauluihin

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen suosituimpien linjojen aikatauluja on 10.8. alkanutta talviajokautta varten säädetty palvelun luotettavuuden ja joukkoliikennetarjonnan parantamiseksi. Suosituimpia linjoja ovat runkolinjat 1, 2, 12, 16, 18, 18K, 25 ja 27.

– Esimerkiksi linjan 12 autokiertoon lisättiin yksi ylimääräinen auto, jonka avulla saadaan karsittua aikatauluongelmia. Lisäksi linja ajaa nyt jokaisella lähdöllä aina Keljon markettien kautta Keltinmäkeen saakka, sanoo joukkoliikennesuunnittelija Jouni Enroos Jyväskylän kaupungin henkilökuljetusryhmästä.

Suosituimpien runkolinjojen yhteenlaskettu matkamäärä vuonna 2015 oli 3 920 000 eli 65 prosenttia kaikista paikallisliikenteessä tehdyistä matkoista. Innokkuutta Linkillä matkustamiseen löytyy, sillä vuoden 2016 osalta matkamäärät olivat kesäkuun loppuun mennessä kasvaneet 10 prosenttia.

Runkolinjojen ohella useiden muidenkin linjojen aikatauluihin on tehty pieniä tarkistuksia, jotka helpottavat muun muassa vaihtoyhteyksiin ehtimistä. Lisäksi linjastoon on tehty selkeyttämiseen tähtääviä muutoksia poikkeusreittejä karsimalla.

Aiempien ajokausien tuomien kokemusten ja asiakaspalautteiden perusteella joukkoliikenteen toimivuutta on pyritty parantamaan myös uusilla reittivalinnoilla. Linja 7 ajaa suorempaa ja nopeampaa reittiä Sääksvuoresta keskustaan, lisäksi linjan päätepysäkki vaihtuu Kauppatorista Viitaniemeen.

– Keskustasta tullessaan linja 19 ajaa Kuokkalan kartanon päätepysäkille Siltakatua ja Sulkulantietä pitkin, mikä parantaa aikataulussa pysymisen lisäksi Sulkulantiellä asuvien joukkoliikennetarjontaa, toteaa Enroos.

Muutosten toivotaan lisäävän varmuutta ja mukavuutta linkkimatkustamiseen.

– Vähäisiä aikatauluongelmia ilmenee aina ja ne ovat valitettava osa joukkoliikennettä, mutta suurimpiin ongelmiin pyritään puuttumaan kesken talviajokaudenkin matkustajatyytyväisyyden takaamiseksi, muistuttaa Jouni Enroos.

Katja Kauppila


Vaajakoskelle rakennetaan uusi terveysasema

Kaupunginvaltuusto päätti kesäkuun kokouksessaan, että Vaajakosken terveysasema rakennetaan. Terveysaseman yhteyteen Vaajakosken keskustaan rakentuvat tilat ikääntyneiden ryhmäkodille sekä ikääntyneiden vuokra-asumista varten.

Vuonna 2019 valmistuvalle terveysasemalle tulevat lääkäreiden, sairaanhoitajien, suunterveydenhuollon ja neuvolan palvelut. Lisäksi tiloihin tulee muun muassa aikuispsykiatrian avohoidon palveluita ja näytteenottotilat. Röntgenpalveluita ei tiloihin rakenneta.

Monikäyttöiseen rakennukseen monipuoliset palvelut

Vaajakosken terveysasemaa suunniteltiin aluksi neliöiltään huomattavasti suuremmaksi. Tilojen uudelleen tarkastelu kuitenkin osoitti, että alueen väestön terveyspalvelut voidaan tarjota suunniteltua tiiviimmissä tiloissa muun muassa huoneiden yhteiskäyttöä lisäämällä ja aukioloaikoja laajentamalla. Ratkaisuilla saatiin vapautettua tilaa ikääntyvien asumispalveluihin.

– Kiinteistön kehittäminen monikäyttöisemmäksi ja ikääntyneiden asiakasryhmien tarpeita vastaavaksi on hyvä ratkaisu. Se, että terveyspalvelut ovat ikääntyneitä lähellä, helpottaa ilman muuta heidän palveluiden saantiaan, toteaa avosairaanhoidon
palvelupäällikkö Anu Mutka.

Kuokkalan ja keskustan terveysasemien palvelut Kyllönmäelle

Kuokkalan ja keskustan terveysasemien lääkäri- ja sairaanhoitajapalvelut siirtyvät vuonna 2014 tehtyjen päätösten mukaisesti Kyllönmäelle uuden sairaalan valmistuttua vuonna 2020. Kuokkalaan ja keskustaan jää neuvolapalvelut. Lasten suunterveydenhuollon palvelut pysyvät Kuokkalassa ja niitä ollaan suunnittelemassa siellä uuteen koulurakennukseen. Jatkuvasti kehitetään myös uusia tapoja palvella eri alueiden asukkaita

– Parhaillaan testaamme liikkuvaa Suupirssiä, joissa tehdään kouluikäisten hampaiden ja suun vuosittaisia tarkastuksia eri kouluilla. Kokemukset ovat olleet myönteisiä, kertoo suun terveydenhuollon palvelupäällikkö Pirkko Paavola.

Emmi Hyvönen

Tourujoen kunnostuksen suunnittelu etenee

Tourujoen kunnostuksen yleissuunnittelu pääsee vauhtiin alkavan syksyn aikana. Yleissuunnittelu käsittää koko Tourujoen 2,7 kilometrin mittaisen jokiympäristön, mutta eri osissa jokea suunnittelun tavoitteet vaihtelevat. Yleissuunnittelun myötä myös kunnostuksen kustannukset täsmentyvät.

Kunnostuksen keskeisinä tavoitteina on joen palauttaminen mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan, järvitaimenen nousun ja lisääntymisen mahdollistaminen, joen virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen sekä jokimaiseman kehittäminen.

Kunnostuksen yleissuunnitteluun sisältyvät muun muassa jokiuoman rakenteen, eroosiontorjunnan, Palokkajärven luusuaalueen
pohjapadon, säästettävien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennelmien sekä ranta-alueiden suunnittelu.

Yleissuunnittelutyön aikana asukkaille järjestetään kaksi asukastilaisuutta. Toisessa esitellään suunnitelmaluonnosta ja toisessa valmista yleissuunnitelmaa. Lisäksi kunnostuksen keskeisille sidosryhmille järjestetään kaksi tilaisuutta.

Yleissuunnitelman on tarkoitus valmistua huhtikuussa 2017. Yleissuunnitteluvaiheen jälkeen kunnostuksen suunnittelu jatkuu yksityiskohtaisempana rakennussuunnitteluna. Kunnostuksen toteutus käynnistyy aikaisintaan vuonna 2018.

Anne Laita

Lisätietoja: www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/tourujoki

Kuva (Jiri Halttunen) Jyväskylän paikallisliikenteen palveluiden luotettavuutta on pyritty parantamaan aikataulu-ja reittimuutoksilla.

Pieni kuva (Keski-Suomen museo) Tältä näytti Rantakadulla eli nykyisellä Hannikaisenkadulla 1880-luvulla. Parhaillaan kunnostettavan Sparvinin talon pääty on kuvan vasemmassa reunassa. Taustalla näkyy nykyisen Cygnaeuksenpuiston kohdalla sijainnut Jyväskylän kappelikirkko.
Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 24.8.2016.