Jyväskylä-lehti

Jyväskylä-lehti 2/2016 ilmestynyt 20.4.2016

Lue lehti

Kokemusasiantuntijat tukijoina ja kuuntelijoina Palokan terveysasemalla

Palokan terveysasemalla on aloitettu helmikuun puolessa välissä vastaanoton kokemusasiantuntijatoiminta. Kokemusasiantuntijat ovat itse kokeneet pitkäaikaissairauden, hyväksyneet sen omaan elämäänsä sekä löytäneet tukiverkostoja ja keinoja selviytyä
arjesta. Nyt he auttavat, tukevat ja kuuntelevat tarvittaessa muita pitkäaikaissairaita.

Kokemusasiantuntijat eivät siis ole terveydenhuoltoalan ammattilaisia, vaan heidän taustansa voi olla miltä tahansa alalta. Tärkeintä on halu auttaa ja kuunnella. Kokemusasiantuntijat käyvät Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kahdeksan kuukautta kestävän
koulutuksen.

Toimintaa on kokeiltu Äänekoskella vuoden 2015 lopusta ja nyt mallia on viety Palokkaan, jossa vastaanotto toimii ajanvarauksella aina tiistaiaamupäivisin.
– Toiminta on alkanut hyvin ja kokemusasiantuntijoilla on ollut asiakkaita mukavasti. Tulevaisuudessa joudumme yhä enemmän miettimään, miten terveydenhuollon palvelut tuotetaan. Tällainen uudenlainen kokeilu on yksi päänavaus siihen suuntaan. Palokasta alkanutta kokemusasiantuntijapilottia on jossain vaiheessa tarkoitus laajentaa myös muille JYTE:n terveysasemille, osastonhoitaja Anne Kirmanen kertoo.

Tarvittaessa terveydenhuollon ammattilainen varaa ajan kokemusasiantuntijan vastaanotolle vastaanottokäynnin yhteydessä. Vastaanotto on asiakkaalle maksutonta. Kokemusasiantuntijan antama apu ja tuki perustuu pitkäaikaissairastumisen kokemuksen
vertaistukeen.

Kokemusasiantuntijoille ohjataan tällä hetkellä paljon terveyskeskusten palveluja käyttäviä, pitkäaikaissairaita henkilöitä. Poissulkukriteereinä ovat keskivaikea tai vaikea masennus ja muistisairaudet. Potilailla, jotka käyttävät paljon palveluita, ei välttämättä ole aina sairaanhoidollista tarvetta, vaan tarve keskustella omasta tilanteestaan ja arjen haasteista.

Kokemusasiantuntijatoimintaan voi tutustua Palokan terveysaseman avoimien ovien päivässä tiistaina 24.5. kello 9–13. Lisätietoa toiminnasta saa puhelimitse numerosta 014 336 6000.

Eveliina Välimäki

Kaupungin tilinpäätös 2015 arviota parempi

Vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan Jyväskylän kaupungin talouden myönteinen kehitys jatkui. Vuosikate oli 40,8 miljoonaa euroa eli 1,2 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisenä vuonna.

Vuosikate toteutui 9,8 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota ja 10,2 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempana. Poistot ja arvonalentumiset olivat 54,0 miljoonaa euroa ja vuosikate kattoi niistä 75,5 prosenttia. Näin mitaten kaupungin tulorahoitus ei edelleenkään ole tasapainossa. Tilikauden alijäämä oli 12,9 miljoonaa euroa ja lainakanta laski 3,8 miljoonaa euroa.

Kaupungin oma talouskuri on pitänyt hyvin. Kaupunginvaltuusto on asettanut tavoitteen, että vuonna 2017 talous on tasapainossa.
– Tämä tarkoittaa, että velkaantumisen tulee loppua ja toisaalta vuosikatteen tulee kattaa poistot. Pitkästä aikaa ei otettu lisävelkaa, vaan pystyttiin maksamaan sitä pois 3,8 miljoonaa euroa, sanoo kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Moneen menoja aiheuttavaan asiaan kaupungin on itse vaikea vaikuttaa, esimerkiksi erikoissairaanhoidon palvelujen käytön lisääntymiseen ja toimeentulotukimenojen kasvuun. Kaupungin laajentunut rahoitusvastuu työttömyyden hoidosta kasvatti myös kuluja. Verotulot kasvoivat vain vähän.

Kaupungin palvelutaso on edelleen hyvä ja palvelujen saatavuutta on pyritty helpottamaan muun muassa sähköisen asioinnin menetelmiä kehittämällä.

Jyväskylä on edelleen hyvin suosittu muuttokohde ja viime vuonna asukasmäärän kasvu oli poikkeuksellisen suuri, noin 1600. Aktiivista elinkeinopolitiikkaa ja yritysyhteistyötä jatketaan edelleen.
– Tilinpäätös antaa hyvän pohjan vuoden 2016 talousarvion toteuttamiselle, mutta tiukan taloudenpidon on jatkuttava myös tänä ja ensi vuonna, painottaa kaupunginjohtaja.

Helinä Mäenpää

Haku lasten liikunta- ja luontokerhoihin menossa


» Sivu 6

Maksutonta liikuntaa tarjolla nuorille myös keväällä ja kesällä


» Sivu 8

Ikäihmisten ja vammaisten perhehoitajia haetaan


» Sivu 14

Lounaispuiston kesässä energistä menoa


» Sivu 16

Kypärä päähän ja pyörän selkään! Pyöräilyviikko 7.–15.5.


» Sivu 20

Kuva (Päivi Kantonen) Kokemusasiantuntijatoiminnalla on pystytty tukemaan ja auttamaan pitkäaikaissairaita. Toimivaa mallia on toiveena laajentaa Palokasta myös muille JYTEn terveysasemille. Mukana toiminnassa ovat kokemusasiantuntija Ritva Suikkonen (edessä), projektityöntekijä Susanna Mutanen ja projektipäällikkö Kristina Grahn.Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 20.4.2016.