Jyväskylä-lehti

Jyväskylä-lehti 2/2014 ilmestynyt 7.5.2014

Lue lehti

Monikulttuurisuus on yhteinen asia

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa maaliskuussa. Ohjelma sisältää julkista sektoria velvoittavan etnisen yhdenvertaisuussuunnitelman ja uusien maahanmuuttajien kotoutumista edistävän kotouttamisohjelman.

Lisäksi monikulttuurisuutta on ohjelmassa tarkasteltu myös elinkeinopoliittisesta näkökulmasta. Ohjelman toteutumista seuraa kunnan, valtion, kolmannen sektorin ja maahanmuuttajien edustajista koostuva moniammatillinen asiantuntijaryhmä. Yhdenvertaisten palveluiden toteutumisen ja kotouttamistyön onnistumisen edellytys on laajapohjainen työ, jolloin monikulttuurisuudesta tulee kaikkien yhteinen asia.

Jyväskylässä elää noin 5 000 asukasta, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi. Paikkakunnalle muuton syyt ovat ensisijaisesti perhesyyt, työ ja opiskelu. Suuri haaste tällä hetkellä on maahanmuuttajien kantaväestöä korkeampi työttömyys, joka koskee sekä koreakoulusta valmistuneita että ammatillisen koulutuksen suorittaneita. Kieli- ja kulttuuriosaaminen sekä ammatillisen ohjauksen edelleen kehittäminen ovatkin tärkeitä askelia Suomeen muuttavan henkilön auttamisessa löytämään paikkansa yhteiskunnassa.

Monikulttuurikeskus Glorian kesän ohjelma
» Sivu 15


Kaupunki ei lomauta, mutta irtisanomiset mahdollisia


Jyväskylän kaupunginhallitus on päättänyt, että kaupunki ei lomauta henkilöstöään vuoden 2014 aikana. Kohdennetut irtisanomiset ja osa-aikaistaminen ovat mahdollisia pysyvien säästöjen saavuttamiseksi, mikäli työvoiman tarve vähenee pysyvästi. Hallinnollisten tehtävien osalta yhteistoimintamenettelyä jatketaan pysyvien taloudellisten säästöjen aikaansaamiseksi. Muun organisaation osalta selvitystä jatketaan vuoden 2015 talousarvioprosessin valmistelun yhteydessä.

Yhteistoimintamenettelyn peruste on talouden tasapainottamisessa ja sen edellyttämissä rakenteellisissa ja pysyvissä muutoksissa kaupungin palveluverkossa ja palveluissa sekä organisaatiossa ja johtamisjärjestelmässä.

Maaliskuun lopussa valmistunut vuoden 2013 tilinpäätös toteutui ennakoitua parempana, mutta menot kasvoivat edelleen selvästi ja talouden paraneminen oli verotulojen varassa. Alijäämää kirjattiin 38,2 miljoonaa euroa. Vuodet 2014 ja 2015 ovat talouden kannalta edelleen erittäin haastavia ja sopeutustoimia on jatkettava, jotta talouden tasapaino saavutetaan taloussuunnitelmajakson lopussa vuonna 2016.

Laadukkaat palvelut myös jatkossa


Viime vuosi oli Jyväskylän kaupungin taloudessa odotettua valoisampi. Kaupunki joutuu siitä huolimatta tasapainottamaan talouttaan vielä tulevinakin vuosina. Vaikka palveluja joudutaan supistamaan, kaikki tarjottavat palvelut halutaan pitää laadukkaina.
» Sivut 2–3

Uusi joukkoliikenne alkaa ilmaiskyydillä


Kun Jyväskylän uusi joukkoliikenne aloittaa tiistaina 1.7., pääsee vihreiden bussien kyytiä testaamaan aloituspäivänä ilmaiseksi. Joukkoliikenteen asiakaspalvelupiste sijoittuu kesän korvalla uusiin tiloihin ydinkeskustan katutasoon ja verkkosivut löytyvät jo nyt soitteesta
http://linkki.jyvaskyla.fi.
» Sivu 3

Jyväskylä muuttajien suosiossa


Jyväskylään voisi ajatella muuttavansa 23 prosenttia suomalaisista. Tällä tuloksella Jyväskylä yltää tutkittujen 37 kaupungin joukossa toiseksi halutuimmaksi muuttokohteeksi Turun kanssa. Ykköstilalla on Tampere.
» Sivu 3

Kesävinkkejä lapsille ja nuorille


Kaupunki tarjoaa lapsille ja nuorille monenmoista kesätekemistä. Vaihtoehtojen valikoima ulottuu Kesä-Jälkkäristä, KesäRelaamosta ja harrastusleireistä omatoimiseen puuhailuun ja liikuntaan uimarannoilla, toimintapuistoissa ja lähiliikuntapaikoissa.
» Sivut 6, 7 ja 12

Sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat kesällä rajoitetusti


Kesä tuo muutoksia sosiaali- ja terveyspalveluiden aukioloaikoihin. Kesään kannattaa varautua esimerkiksi tarkistamalla reseptit ja tarvittaessa uusimalla ne hyvissä ajoin.
» Sivut 5 ja 10

EU-vaalien ennakkoäänestys alkaa viikon päästä 14.5.


» Vaaleista tietoa sivulla 8.

Etusivun iso kuva (Petteri Kivimäki) Monikulttuurikeskus Gloriassa voivat eri kulttuureita ja kansallisuuksia edustavat tutustua toisiinsa. Kuusivuotias Imane Khoya leopardipaidassaan tykkäsi "Mitä Sinulle kuuluu”-musiikkileikistä, mukana leikkivät Tasawalee Soikkeli (vasemmalla), Jilin Goh (takana) ja Elisa Soronen.

Kuva (Euroopan unioni 2014 – E) EU-vaalien ennakkoäänestys alkaa viikon päästä 14.5.
Kuva (Jouni Kallio) Toni Tinnilä poikansa Oliverin kanssatulevan kotinsa edustalla Äijälänrannan asuntomessualueella.
Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 7.5.2014.