Jyväskylä-lehti

Jyväskylä-lehti 5/2013 on ilmestynyt 27.11.2013

Lue lehti

Kodit ja koulu yhdessä hyvinvointia edistämässä

– Yhdessä tekeminen, yhteisöllisyys ja hyvinvoinnin verkostot ovat tärkeitä koulussa ja kotona, sanoo Leena Hiltunen. Leena on mukana Vaajakummun koulun aktiivisessa vanhempainyhdistyksessä, joka on koulun kanssa ideoinut muun muassa välipalakäytänteitä ja osallistunut lasten tunne- ja turvataitojen oppimiseen liittyvään teemailtaan. Hiltunen kokee saavansa vanhempainyhdistyksen toiminnan kautta keskustelufoorumin ja vertaistukea muilta vanhemmilta sekä mahdollisuuden vaikuttaa yhteisiin lapsen hyvinvointiin vaikuttaviin asioihin. Koulujen vanhempainyhdistykset ovatkin osa koululaisten hyvinvointiverkostoa.

Kotona vanhemmilla on luonnollisesti tärkein rooli koululaisten hyvinvoinnissa. Vanhempien kanssa yhdessä olo ja yhteinen tekeminen vapaa-ajalla ovat lapselle tärkeä osa arkea mikä sekin heijastuu suoraan koululaisen hyvinvointiin. Leena osallistuu
mielellään poikansa Tuomaksen kanssa Kivääritehtaalla Jyväskylä käsityökoulun ja Taito-Keskuksen Vanhempilapsi-kässäpajaan. Yhteisen tekemisen pariin äidin ja pojan on tuonut Tuomaksen kiinnostus käsillä tekemiseen.
» Sivu 6

Joulu on käsityötä, taidetta, kohtaamisia


Joulukuun puolessavälissä pidettävä Jouluinen taidebasaari, Käsityöläisten joulutori, Joulukaduksi muuttuva kävelykatu sekä Toivolan vanhan pihan tontut takaavat, ettei aidosta joulutunnelmasta ole kaupungissa puutetta.
» Sivu 20

Mighty Jyväskylää pelaamalla voi voittaa


Jos et vielä ole pelannut Mighty Jyväskylää, pelaa sitä ennen 9.12., niin voit osallistua 5000 euron pääpalkinnon arvontaan. Samalla tutustut Timo Kompassin seurassa Jyväskylän seudun markkinointiin.
» Sivu 4

Nuorta autetaan omassa ympäristössä


Lastensuojelun uudenlaisissa toimintatavoissa painotetaan lasten ja nuorten auttamista heidän omassa ympäristössään. Keskitytään voimavaroihin ja avataan reittejä ulos hankalista tilanteista.
» Sivu 7

”Kuin meidän Otso-koira”


Kuudesluokkalaiset saivat äänestää Jyväskylän taidemuseon näyttelyn suosikin. Äänestyksen voitti Kaisa Oikarisen Sateet, jonka ”ärtsin karhun” aitous miellytti lapsia. Teos on ostettu kaupungin taidekokoelmiin.
» Sivu 13

Kehitetään yhdessä potilasturvallisuutta


Terveysasemilla, sairaaloissa ja erilaisissa palvelutilanteissa työntekijöillä on aina suuri vastuu turvallisuudesta. Myös potilas ja asiakas voi edistää turvallisuutta ottamalla puheeksi kokemansa turvallisuutta vaarantaneet tilanteet.
» Sivu 14

Tontinomistajille vastuu jalkakäytävistä


Tontinomistajille on tulossa takaisin vastuu jalkakäytävien talvikunnossapidosta. Se otettiin kaupungin hoidettavaksi vuonna 2006 tasapuolisuutta haettaessa. Nyt tästä palvelusta luovutaan säästötarpeen vuoksi.
» Sivu 17


Kaavoituksen vilkas vuosi

Vuonna 2013 valmistuneilla asemakaavoilla mahdollistetaan lukuisten uusien kotien rakentaminen Mannisenmäkeen, Kuokkalanpellolle, Kuokkalan keskustan puukortteliin, Vaajakoskentielle, Kivelänrantaan, Tikkakoskelle, Säynätsaloon ja Korpilahden keskustaan.
Lue lisää kaavoituskatsauksesta.
» Sivut 9–12


Kesällä kuljetaan vihreillä busseilla


Kaupunki ottaa joukkoliikenteestä vetovastuun 1.7. 2014 lähtien.
» s. 5


Iso kuva (Petteri Kivimäki) Leena ja Tuomas Hiltunen tutkivat Lapsi-vanhempi -kässäpajan tunnin aiheena olevaa Anna Punamäen suunnittelemaa puueläintä.


Etusivun pieni kuva (Ilkka Pietarinen) Kaupungin talouden epätasapainoon tartutaan kolmen vuoden tähtäyksellä. Palveluista tingitään viimeisenä, ensin tartutaan rakenteisiin ja tehostetaan omaa toimintaa.
» Sivu 2–3

Etusivun pieni kuva (Lassila Hirvilammi Arkkitehdit Oy) Kuokkalaan Siltakadun ja Pohjanlahdentien risteykseen kohoaa puukerrostalojen kortteli.
Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 27.11.2013.