Jyväskylä-lehti

Avustukset kansalais-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimintaan

Kansalaistoiminnan avustuksia myönnetään vuodelle 2011 järjestöjen ja yhteisöjen asukas-, kylä- ja kansalaistoimintaan sekä monikulttuuriseen toimintaan.

Kulttuuriavustuksia myönnetään kulttuurijärjestöjen toimintaan, työryhmille ja yksityisille henkilöille kulttuuripalvelujen tuottamiseen ja työskentely- ja toimitilojen vuokrakustannuksiin sekä ulkomaille suuntautuvien esiintymis- tai kilpailumatkojen kuluihin.

Liikunta-avustuksia myönnetään liikunta- ja urheiluseurojen sekä erityisliikuntajärjestöjen perustoimintaan. Lisäksi avustuksilla voidaan tukea yhdistyksen toteuttamaa kansainvälistä toimintaa tai hankkeita, joiden päämääränä on liikunnallinen toiminta tai palvelu.

Nuorisoavustuksia myönnetään nuorisojärjestöjen, nuorten palvelujärjestöjen, nuorten vapaiden toimintaryhmien sekä yhteisöjen nuorisotoimintaan, joka edistää ja tukee nuorten omatoimisuutta, aktiivista kansalaisuutta, sosiaalista vahvistumista sekä päihteettömyyttä.

Avustus voidaan myöntää:
1) TOIMINTA-AVUSTUKSENA Jyväskylään rekisteröidyn yhdistyksen ympärivuotiseen toimintaan. Avustukset ovat haettavina 31.1.2011 mennessä.
2) KOHDEAVUSTUKSENA hakemuksessa esitettyyn tarkoitukseen. Avustukset ovat haettavina 31.1. ja 31.8.2011 mennessä.
Avustusta voi hakea sähköisellä lomakkeella Jyväskylän kaupungin internet-sivuilta tai paperilomakkeella jota saa seuraavista toimipaikoista: Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelut (Tietotalo, Kilpisenkatu 1), Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut (Kuntoportti 3), Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut (Väinönkatu 6, 2 krs), Korpilahden yhteispalvelupiste (Virastokuja 2), Palokan kirjasto (Koivutie 2), Säynätsalon aluetoimisto (Kunnantalo, Parviaisentie 9), Tikkakosken kirjasto (Kirkkokatu 11) ja Vaajakosken kirjasto (Urheilutie 36).
Hakemukseen tulee liittää hakemuslomakkeessa mainitut asiakirjat. Paperilomakkeet lähetetään osoitteella Jyväskylän kaupunki sivistyspalvelut / Kirjaamo, PL 341, 40101 Jyväskylä tai toimitetaan osoitteeseen Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelut, Kilpisenkatu 1. Kuoreen merkintä ”avustushakemus”.

Lisätietoja:
Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan avustukset p. (014) 266 4044
www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/palvelut
Liikunta-avustukset p. (014) 266 4261
www.jyvaskyla.fi/liikunta
Nuorisoavustukset p. (014) 266 4207
www.jyvaskyla.fi/nuoriso
Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 15.12.2010.