Jyväskylä-lehti

Tavoitteena toimintakyky ja arjen sujuvuus

Vanhus- ja vammaispalveluja kehittämisen tavoitteena on edistää asiakkaiden toimintakykyä ja arjen sujuvuutta.
- Suunnittelun lähtökohtana on asiakas, ei organisaatio. Asiakkaan voimavarat, oma tahto ja palveluihin kohdistetut odotukset otetaan entistä paremmin tulevaisuudessa huomioon, lupaa vastuualuejohtaja Sirkka Karhula sosiaali- ja terveyspalveluista.
- Muun muassa vanhus- ja vammaisneuvostot ovat mukana tässä uuden sukupolven organisaation suunnitteluyhteistyössä. Asiakas- ja omaisfoorumit sekä asiakaspalautteet antavat tärkeää tietoa. Palaute- ja idealaatikot otetaan käyttöön alueiden päiväkeskuksissa, kertoo Karhula.

Tukea kotiin


Kotona asumisen halutaan olevan mahdollista niin pitkään kuin ikääntyvä itse niin haluaa ja se on turvallista. Keskitetty palveluohjaus parantaa henkilöstön tavoitettavuutta.
- Olemme koonneet niin sanottuja rajapintapalveluja, joiden sujuva järjestäminen tukee kotona pärjäämistä. Palvelujen tulee olla ennaltaehkäiseviä ja oikeaan aikaan oikeassa paikassa, joten palvelujen liikkuvuutta lisätään, Karhula sanoo.

--------

USO tähtää vuoteen 2013

• Kaupungin Uuden sukupolven organisaatio valmistuu arvion mukaan vuonna 2013. Valmistelutyötä tehdään palvelukokonaisuuksien pohjalta.
• Etukäteen ei ole päätetty tiukasti, mikä palvelu kuuluu mihinkin kokonaisuuteen. Pikemminkin etsitään aivan uudenlaisia näkökulmia. Tähän työhön kutsutaan mukaan myös kuntalaisia ja esimerkiksi asiakkaita edustavia yhdistyksiä vuoden 2011 aikana.
• Palvelukokonaisuudet ovat Elinvoima ja kilpailukyky, Elinympäristö ja kaupunkirakenne, Elämänlaatu ja kulttuuri, Kasvu, oppiminen ja perheet, Toimintakyky ja arjen sujuvuus sekä Terveys ja sosiaalinen turvallisuus.

Seuratkaa sivua: www.jyvaskyla.fi/hallinto/uudistus


Helinä Mäenpää

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 15.12.2010.