Jyväskylä-lehti

Onnistumisia ja osallisuutta

Nuoret vaikuttavat omaan ympäristöönsä ja yhteiskuntaan

Jyväskyläläiset nuoret ovat aktiivisia, halukkaita toimimaan ja vaikuttamaan omaan lähiympäristöönsä, harrastusmahdollisuuksiinsa, kouluympäristöön sekä laajemmin koko kaupunkia ja yhteiskuntaa koskeviin asioihin.
Onnistuneita esimerkkejä siitä, että ideat ja ajatukset kannattaa tuoda esiin, on monia. Myös erilaisia väyliä ja kanavia ajatusten esiintuomiseen on monia. Ja mikä parasta, hyville ideoille voi löytyä myös rahaa, kunhan hiukan näkee vaivaa asian laittamiseen paperille.
On myös havaittavissa, että aktiivisuus herättää aktiivisuutta.

Graffitit luvallisiin seiniin


Yksi jyväskyläläisten graffitiharrastajien unelma on toteutunut. Nuorten graffititaiteelle on nyt luvallinen paikka Killerillä, urheilukeskuksen kupeessa.
Jyväskylän nuorisovaltuuston syksyllä 2009 tekemän aloitteen ja vuoden kestäneen graffitihankkeen tuloksena syntynyt harjoitusseinä on harrastajien ja graffiteista kiinnostuneiden käytössä.
Lailliset harjoitusseinät antavat mahdollisuuden kehittää taitojaan rauhassa päivänvalossa.
– Nuoret jannut, jotka ovat kiinnostuneita graffiteista, muttei laittomuuksista, saavat mahdollisuuden harrastaa vapaasti, pohtii graffititaidetta harrastava Kalle.

Ideat kannattaa tuoda esiin


Jos lähiympäristössään havaitsee parannustarpeita, ei kannata tyytyä tilanteeseen, vaan mieluimmin laittaa hihat heilumaan. Jos huomaa, ettei omalla asuinalueella ole nuorille tekemistä tai vaikkapa nuokkari tai kouluympäristö eivät tunnu viihtyisiltä, kannattaa tehdä aloite tai kerätä ympärilleen toimintaryhmä.
Oman ideansa kanssa voi mennä vaikkapa oman asuinalueensa nuorisotilalle ja kertoa ajatuksensa nuorisonohjaajille. He auttavat nuoria viemään ideoitaan eteenpäin.
Nuorisopalvelujen nuorisonohjaaja Kati Koskinen Vaajakoskelta haluaakin rohkaista nuoria tuomaan ideansa esiin.
– Emme me aikuiset aina tiedä, mitä nuoret haluaisivat tehdä, joten kannattaa olla aktiivinen ja tuoda ajatuksensa julki, jotta toiminnasta saadaan nuorten näköistä, Koskinen muistuttaa.

Kuvia, joista tykätään


Ideansa ovat tuoneet esiin muun muassa vaajakoskelaiset Samuli ja Santtu. He ovat maalanneet Vaajakosken nuorisotilan seiniin graffiteja ja tehneet tilasta värikkäämmän.
Graffitien tekemisen kipinä hehkuu edelleen. Samulilla ja Santulla porukoineen on tarkoitus tehdä lisää laillisia graffiteja Vaajakoskelle.
– Tarkoitus on tehdä sellaisia kuvia, joista ihmiset tykkäävät, ja jotka piristävät kaikenikäisten ohikulkijoiden päivää, Samuli ja Santtu kertovat.
Rahoitus- ja lupahakemukset ovat vetämässä Vaajakosken liikenneympyrän kevyen liikenteenväylien tunneleiden teoksia varten. Projektin ohjaajaksi nuoret ovat saaneet ammattitaiteilijan ja Vaajakosken alueen nuorisonohjaajat toimivat tukena.
– Nyt vaan odotellaan kesäisempiä säitä, Samuli toteaa.


Kuva (Tiina Ahtonen) Yhteistyössä on voimaa. Graffitiseinän takana ja edessä ovat seisoneet monet eri tahot. Todisteena graffitien harjoitusseinä Killerillä.


Tuija Ijäs

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 15.12.2010.