Jyväskylä-lehti

Liikutaan: Liikuntaa tarjolla iäkkäille

Senioriliikunnan kehittäminen on yksi suurista tulevaisuuden haasteista. Yli 65-vuotiaiden osuus Jyväskylän väestöstä lisääntyy nykyisestä 14,5 prosentista vuoteen 2015 mennessä noin 17 prosenttiin ja vuonna 2020 noin 19 prosenttiin.
Apua tarvitsevien vanhusten määrä kasvaa eliniän pidentyessä. Liikunnalla on tutkitusti suuri merkitys ihmisen toimintakyvylle. Harjoittelun avulla voidaan menetettyä lihasmassaa palauttaa ja lisätä voimaa vielä hyvinkin korkeassa iässä, jopa yli 90-vuotiaana. Liikunnan avulla voidaan ennaltaehkäistä useita sairauksia ja se on tehokas väline myös kuntoutuksessa.

Jyväskylässä onkin luotu kanava kuntoutuksesta kuntoliikuntaan ja omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. Eri toimijoiden yhteistyöllä ja verkottumisella on pitkät perinteet, esimerkiksi yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa on vuosien varrella toteutettu useita iäkkäiden liikunnan tutkimus- ja kehittämishankkeita.
Ohjattuja iäkkäiden liikunta- tai liikunnallisen kuntoutuksen ryhmiä toimii tällä hetkellä 180 ryhmää. Suosittuja ovat vesivoimistelu- kuntovoimistelu- ja kuntosaliryhmät, lisäksi tarjolla on useita muita lajeja sekä maksuttomia uimahallikuljetuksia kaupungin eri osista. Käyttöön on otettu myös 70+ kortti. Liikuntaneuvontapalvelu alkoi tänä vuonna.


Kuva (Ilkka Pietarinen) Piritta Asunta on aloittanut syksyllä seniorisalin vastaavana ohjaajana.


Piritta Asunta ja Pirjo Huovinen

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 15.12.2010.