Jyväskylä-lehti

Kaavoitus: Kaavoituskatsaus

■ Vireille tulleet
(Vireille tulleiden kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavilla palvelupiste Hannikaisessa, kaavan suunnittelijalta ja internetistä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa selostetaan kaavoituksen lähtökohdat, osallistumis- ja arviointimenettelyt sekä kaavoituksen suunniteltu aikataulu.)
TOURULASSA Kankaan osayleiskaava on tullut vireille. Oikeusvaikutteinen osayleiskaava laaditaan asemakaavoituksen pohjaksi entisen Kankaan paperitehtaan (Sappi) alueelle ympäristöineen. Aluetta kehitetään monipuoliseksi asumisen, työpaikkojen ja virkistyksen keskusta-alueeksi. (PH)

■ Käsittelyssä olevat
KESKUSTASSA Asemakatu 11 (Sik-La) asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 20.12. asti. Asemakaavan muutos mahdollistaa yhden lisäkerroksen rakentamisen. (RT)
VIITANIEMESSÄ Nisulan kytkinaseman asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa 16.11. (MH)
ÄIJÄLÄNRANNAN asemakaava­-­ehdotus etenee hyväksymis­käsittelyihin kaupunkirakenne­lautakunnan kautta kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon. (MH)
KORTEPOHJAN keskusta-alueen asemakaavoitus etenee ehdotusvaiheeseen. Kaavaehdotus käsitellään kaupunkirakennelautakunnassa ja kaupunginhallituksessa, jonka jälkeen se asetetaan nähtäville. Kaavamuutos mahdollistaa alueelle seniori- ja palveluasuntoja. (LS)
KUOKKALASSA Uimarannantie 3 asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa 16.11. (JS)
NENÄINNIEMESSÄ Vanhan Vaskon (Vaskontie 33) asemakaavan muutos etenee ehdotusvaiheeseen ja muutosehdotus tullee julkisesti nähtäville alkuvuodesta 2011. (MH)
MANNILASSA Asemakaavan­ muutos Liinaharjankadun päiväkotia varten on hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa 30.11. (PH)
MANNISENMÄEN asemakaavatyö etenee. Asemakaavaluonnos tullee nähtäville alkuvuodesta 2011. (RT)
SÄYNÄTSALOSSA Piinkadun asema­kaava etenee ehdotusvaiheeseen. Kaavaehdotus käsitellään kaupunkirakenne­lautakunnassa, jonka jälkeen se asetetaan nähtäville. (NP)
SÄYNÄTSALOSSA Koulunrannan asemakaavaluonnos tullee nähtäville talven aikana. (RT)
PALOKASSA Palokankeskus III asemakaavan muutos on hyväksytty valtuustossa 8.11. (PH)
PALOKASSA Keski-Palokan koulun asemakaavan muutos ja laajennus ja on hyväksytty valtuustossa 8.11. (PH)
PALOKASSA Visalankuja 3 asemakaavoitus etenee ehdotusvaiheeseen. Kaavaehdotus käsitellään kaupunkirakennelautakunnassa ja kaupunginhallituksessa, jonka jälkeen se asetetaan nähtäville. (LS)
PALOKASSA Pölkintien asemakaavan laajennus- ja muutosluonnos tullee luonnoksena nähtäville alkuvuodesta 2011. Asemakaavalla alueelle mahdollistetaan rivi- ja kerrostalopainotteista täydennysrakentamista. (MH)
JYSKÄSSÄ Asmalammentie 2 ­asemakaava etenee ehdotusvaiheeseen. Kaavaehdotus käsitellään kaupunkirakennelautakunnassa, jonka jälkeen se asetetaan nähtäville. (NP)
JYSKÄSSÄ Haapa- Heikintien ­asemakaava etenee ehdotusvaiheeseen. Kaavaehdotus käsitellään kaupunkirakennelautakunnassa, jonka jälkeen se asetetaan nähtäville. (NP)
JYSKÄSSÄ Saarisentien asemakaavan muutos hyväksyttiin kaupunkirakennelautakunnassa 21.9. Kaupunkirakennelautakunnan päätöksestä hyväksyä asemakaavan muutos on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. (JS)
TIKKAKOSKELLA Tunnelinmäki III:n asemakaavaluonnos tullee nähtäville joulu-tammikuun aikana. (RT)
TIKKAKOSKELLA Harmaan huvilan asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 17.11.–17.12. (NP).
KORPILAHDEN Kirkkolahden kaavaluonnos on nähtävillä 29.12. asti. (IS)
■ Voimaan tulleet
TIKKAKOSKELLA Liinalammin päiväkoti-koulun asemakaavan muutos on tullut voimaan 23.11. (NP)
VAAJAKOSKELLA Kotimäen päiväkodin asemakaavan muutos on tullut voimaan 7.12. (PH)


Lisätietoja

Palvelupiste Hannikainen
Hannikaisenkatu 17, 1. krs
puh. 266 0108
Kaavoitus
Hannikaisenkatu 17, p. 266 5041
Ilkka Halinen, kaupunginarkkitehti, p. 266 5030
Pirjo Heinänen, p. 266 5033
Mauri Hähkiöniemi, p. 266 5034
Jorma Häkkinen, p. 266 5035
Nana Pentti, p. 266 5043
Annaliisa Puustinen, p. 266 5045
Vesa Rajaniemi, p. 266 5048
Orvokki Riekkinen, p. 266 5049
Leena Rossi, p. 266 5050
Ilona Sassi, p. 266 5052
Jussi Sievänen, p. 266 5053
Tuija Solin, p. 266 5054
Leila Strömberg, p. 266 5055
Reijo Teivaistenaho, p. 266 5057
Mervi Vallinkoski, p. 266 5060
Viljo Viinikainen, p. 266 5061
Julia Virtanen, p. 266 5062
www.jyvaskyla.fi/kaavoitus

Säilytettävien pientaloalueiden selvitysraportti on valmistunut

Selvitysraporttiin voi tutustua Jyväskylän kaupungin kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa: www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/sailyke
Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 15.12.2010.