Jyväskylä-lehti

Kaavoitus: Jyväskylän uusi maamerkki kohoaa uljaana Hämeenkadulle

Hämeenkadun, Vapaudenkadun ja Hannikaisenkadun rajaama kortteli saa yhtenäisen ilmeen, jossa kaupungin nykyaika ja kulttuurihistoria elävät sopusoinnussa.
Sisääntulo Jyväskylään -arkkitehtikilpailun voittaja ehdottaa alueelle kaupunkimaista asumista ja toimistotilaa, josta maisemat aukeavat seminaarinmäelle tai Jyväsjärvelle. Tulevaisuudessa korttelissa kohoaa kaupungin uusi maamerkki, näyttävä apilan muotoinen toimistorakennus, sekä asuintaloja.
Voittajasuunnitelmaksi valittiin kuuden kutsutun kilpailijan joukosta Verstas arkkitehdit Oy:n laatima ”Noste”-työ.
Kilpailualue on Jyväskylälle tärkeä paikka. Kuten arkkitehtikilpailun nimikin toteaa, se toivottaa tulijat tervetulleeksi Jyväskylään kaupungin keskustan lounaisnurkalla. Alueen kokonaispinta-ala on 2,8 hehtaaria.

Sympaattisesti osa ympäristöä


Muutosta tarvitaan eheyttämään ja hyödyntämään kaupunkikuvan kannalta merkittävä kortteli. Tällä hetkellä alue on ilmeeltään pirstaleinen ja osa rakennuksista on välttävässä kunnossa. Siellä on myös arvokkaita suojeltuja rakennuksia, kuten Alvar Aallon suunnittelema Casa Laurén.
Tärkeä syy arkkitehtikilpailun järjestämiseen oli se, että aluetta halutaan tarkastella kokonaisuutena.
– Kortteli ei ole suunnittelun näkökulmasta helppo kohde. Hannikaisenkadun liikenne rajaa sen toista puolta ja toisella puolella on Seminaarinmäen arvokas alue. Lisäksi rakentamista määrittää yhteys keskustan ruutukaavaan. Voittanut työ otti parhaiten huomioon ympäristön erityislaadun, toteaa kaupunginarkkitehti Ilkka Halinen.

Kehittämään ja toteuttamaan


Voittajasuunnitelman arvostelussa todetaan, että esitetty arkkitehtuuri, materiaalit ja värit ovat sympaattisia ja ne on sovitettu tyylikkäästi ympäröivään maisemaan ja rakennuskantaan.
– Nosteen ehdottama perusratkaisu on todella selkeä, jossa asuin- ja toimistoalueet sijoittuvat erilleen toisistaan. Suojellut rakennukset saavat puistomaisen ympäristön. Taloissa on käytetty klassimin tyylistä nousevia pastellivärejä. Luvassa on erinomaista keskusta-asumista, Halinen arvioi.
Palkintolautakuntaan kuuluivat Jyväskylän kaupungin edustajina apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto, hankejohtaja Anne Sandelin ja Ilkka Halinen. Voittaja valittiin yhdessä kaupungin nimeämien palkintolautakunnan edustajien ja kilpailijoiden nimeämän Arkkitehtiliiton edustajan kesken. Maisema-arkkitehtiä ja liikenneinsinööriä kuultiin asiantuntijoina.
Lähitulevaisuudessa arkkitehtikilpailun voittajatyötä tullaan tarkastelemaan sen toteuttamista silmällä pitäen. Yhdessä kaupungin asiantuntijoiden, rakentajien ja suunnitelman tekijöiden kanssa mietitään, millaista kehittelyä se vaatii.
Tämänhetkisen arvion mukaan kaava voitaneen vahvistaa ensi vuonna ja rakentaminen voisi alkaa vuonna 2012.

Kuva (VERSTAS Arkkitehdit Oy) Sisääntulo Jyväskylään -arkkitehtikilpailun voittaja ehdottaa alueelle näyttävää apilan muotoista toimistorakennusta sekä asuintaloja.


Reetta Mikkola

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 15.12.2010.