Jyväskylä-lehti

Alakouluissa arviointi tehdään keskustellen

Tämä syksy on toinen kerta, kun Jyväskylän alakouluissa ei jaeta perinteisiä joulutodistuksia joulujuhlan päätteeksi. Väliarviointi toteutetaan vuosiluokilla 1–6 arviointikeskusteluina, joka ajoittuu kouluvuoden puoliväliin.
Arviointikeskustelu on oppilaan, opettajan ja huoltajan välinen keskustelutilaisuus, jossa käydään läpi oppilaan suoriutuminen kuluneesta syyslukukaudesta. Huoltaja voi sopia arviointikeskusteluajankohdan koululta lapsen mukana tulevan viestin saavuttua.

Arviointikeskustelu on yksi kodin ja koulun yhteistyömuodoista, joiden tavoitteena on lisätä ymmärrystä kodin ja koulun välillä. Se on samalla viesti lapselle aikuisten yhteisestä välittämisestä, kun oppilas huomaa aikuisten vetävän yhtä köyttä koulunkäyntiin liittyvissä asioissa.

Arviointikeskustelun teemat vaihtelevat vuosiluokittain. Ensimmäisellä luokalla keskitytään koulun rutiineihin ja toisella luokalla oppilaan vastuun kehittymiseen. Kolmannella luokalla arvioidaan opiskelutaitojen kehittymistä ja neljännellä luokalla teemana ovat kaverisuhteet sekä omista velvoitteista huolehtiminen. Viidennen ja kuudennen luokan arviointikeskustelujen teemoina ovat numeroarviointiin ja yläkouluun siirtyminen. Luokkakohtaisia teemoja käydään läpi myös luokkatason vanhempainilloissa lukuvuoden aikana. Arviointikeskustelun kesto on vähintään 30 minuuttia ja ne pidetään ajalla 15.11.2010–15.2.2011.Minna Hakkarainen

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 15.12.2010.