Jyväskylä-lehti

Ilmasto-ohjelmatyö etenee

Kaupungin ilmasto-ohjelmatyö etenee suunnitellussa aikataulussa. Ilmasto-ohjelman raporttiluonnos on valmistumassa, ja se lähetetään lausuntokierrokselle vuodenvaihteen aikoihin.
Ilmasto-ohjelmaan kootaan käsitys siitä, miten kaupunkikonserni vastaa ilmastomuutokseen kaupunkistrategian mukaisesti. Konsernissa on jo tehty ja päätetty paljon asioita, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta. Ilmasto-ohjelman yhtenä tarkoituksena onkin koota yhteen ja tarkentaa näitä tavoitteita ja toimenpiteitä. Lisäksi luodaan uusia tavoitteita ja toimintatapoja.
Myös asukkaat voivat osallistua ilmastotyöhön. Asukkaiden ideoita koottiinkin yhteen marraskuun lopun ilmastoiltamien työpajassa.
– Tarkoituksena oli saada työpajan kautta osallistujien omia oivalluksia koko kaupungin yhteiseen käyttöön, sanoo ilmasto-ohjelman projektinvetäjä Tanja Oksa, joka on mukana myös Keski-Suomen maakunnallisen ilmastostrategian laatimisessa.

Ohjelmaa tarkastellaan valtuustokausittain

Ilmasto-ohjelman hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto keväällä 2011.
Jatkossa ilmasto-ohjelmaa tarkastellaan valtuustokausittain. Tällöin arvioidaan kasvihuonekaasupäästöjen taso, seurataan tehtyjen toimien vaikutuksia, suunnitellaan uusia toimenpiteitä ja arvioidaan ohjelman laajuuden riittävyys sekä tavoitteiden ajantasaisuus.

Lisätietoja saa osoitteesta
www.jyväskylä.fi/ymparisto/ilmasto ja ilmasto-ohjelman projektinvetäjältä Tanja Oksalta, 0400 586 873, tanja-riitta.oksa@jkl.fi

Kuva (Ilkka Pietarinen) Kaupungissa tehdään konkreettisia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Jyväskylänkin hiilidioksidipäästöjä voi seurata osoitteessa http://www.co2-raportti.fi.


Jari Salomaa

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 15.12.2010.