Jyväskylä-lehti

Jätteen kuljetuksen hinnat vuonna 2011

Jyväskylän jätehuollon 1.1.2011 alkaen perittävät jäte­taksat on vahvistettu. Sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen taksaa peritään 31.3. saakka jätteenkuljetusalueilla A, B ja F (mm. Vesanka, Kuohu, Tikkakoski ja Palokka). 1.4.2011 alkaen koko kaupunki on kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piirissä.

Kunnan järjestämän jäte­kuljetuksen hinnat ovat samansuuruiset kaikilla jätteenkuljetusalueilla. Jätetaksa nousee vuoden 2010 tasosta neljä prosenttia. Korotus aiheutuu mm. valtion jäteveron noususta sekä hyötyjätekatosten puhtaanapidon tarvitsemasta lisäpanostuksesta. Kuivajäteastian kertatyhjennys maksaa 4,99 € (240 l), 7,53€­ (600 l) ja biojäteastian tyhjennys 3,54 € (140 l).

Sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa on kaupunki asettanut ylärajat jäteastioiden tyhjennysastioille. Vuonna 2011 kuljetusurakoitsija voi periä esim. kuiva­jäteastian tyhjentämisestä enintään 6,88 € (240 l) ja 11,75 (600 l) sekä biojäteastian tyhjennyksestä 6,70 € (140 l).

Lisätietoja p. 014 266 0108, palvelupiste.hannikainen@jkl.fi www.jyvaskyla.fi/jate/maaraykset


Kristiina Pentikäinen

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 15.12.2010.