Jyväskylä-lehti

Ulkovalaistuksen säätö sopii asukkaille

Jyväskyläläisten enemmis­tön liikkuminen ei muuttuisi, vaikka ulkovalaistusta säädeltäisiin energian säästämiseksi.
Viidellä Jyväskylän asuinalueella testattiin lokakuun ajan erilaisia ulkovalaistuksen ohjaustapoja. Ulkovaloja kokeiltiin muun muassa sytyttää myöhemmin illalla, sammuttaa aikaisemmin aamulla sekä sammuttaa niitä tietynmittaisiksi ajoiksi öisin, joko kokonaan tai osittain.
Asukkailta kysyttiin mielipiteitä testauksista puhelimitse sekä verkossa. Vastauksia kertyi hieman yli tuhat, ja alustavan arvion mukaan noin puolet vastanneista suhtautui säätelyyn positiivisesti, puolet negatiivisesti. Palautteesta saadaan kuitenkin hyvin osviittaa ohjausmallista päättämisen tueksi. Valojen sammuttamisen energiansäästösyistä hyväksyy enemmistö eli 62 prosenttia haastatelluista. Neljä viidestä arvioi, ettei oma liikkuminen muutu vaikka valaistuksen säätelyjä jatkettaisiin.

Syksypimeässä valo tarpeen


Puolta haastatelluista ei haittaisi valojen sammuttaminen arkisin kello 1–5, mutta aamuyöllä viiden ja kuuden välillä sitä karsastettiin. Valaistusta ei haluta vähennettävän vielä lokakuun alussa vaan vasta myöhemmin, kun pimeään vuodenaikaan on ehditty paremmin tottua. Hyväksyttävimpänä pidettiin ulkovalaistuksen osittaista sammuttamista, jossa esimerkiksi joka kolmas lamppu on pimennetty.
Valaistustestiaineisto on parhaillaan tarkemmin analysoitavana. Tarkastelujen pohjalta työstetään esitys ulkovalaistuksen ohjausmallista, joka tuodaan kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn näillä näkymin vuoden 2011 alkupuolella. Päätetty ohjausmalli tulee jatkossa käyttöön koko kaupungin alueella.

Kuva (Ilkka Pietarinen) Nina Lajunen ja Rocky-koira ulkoilevat Kuokkalan alueella. Lajusella ei ole mitään sitä vastaan, että valaistusta säädetään energiansäästösyistä.


Kristiina Pentikäinen

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 15.12.2010.