Jyväskylä-lehti

Näkökulma: Pienen Ihmisen asialla

Jokainen vanhempi haluaa lapselleen parasta. Kun Jyväskylän kaupunki nelisen vuotta sitten antoi päivähoitoikäisten lasten vanhemmille mahdollisuuden olla vaikuttamassa päivähoidon nykyhetkeen ja tulevaisuuteen, löytyi heti innokas kahdenkymmenen hengen joukko isiä ja äitejä mukaan keskustelufoorumiin päivähoidon vastuullisten johtajien toimiessa puheenjohtajana. ­
Näin syntyi päivähoidon asiakasraati.

Asiakasraati on Jyväskylän kaupungin päivähoitopalveluita käyttävien asiakkaiden asialla, niin yksityisten kuin kunnallisten palveluiden osalta. Toimimme heidän äänitorvenaan päättäjille päin, vieden päättäjille risuja, ruusuja sekä kehitysideoita jokaisen alueen päivähoitotilanteesta.
Raatimme kokoontuu kerran kuukaudessa parisen tuntia kerrallaan. Jokaisen kokouksen pohjana on etukäteen luotu asialista ja ns. illan teema. Yleensä illan teeman mukaisesti raati tutustuu erilaisiin päiväkoteihin ja saa vieraakseen illan asiantuntijan. Asiantuntija voi olla perhepäivähoitaja, keittäjä, päivähoidon johtaja, kiinteistönhoitaja.

Teemasta riippumatta jokaisessa kokouksessa käsitellään myös aina ”kentältä” tullutta palautetta. Pyrimme tekemään palautteen avulla asialistaa päättäjille eteenpäin vietäväksi, miten päivähoitoa tulisi kehittää ja mihin ongelmakohtiin tulee puuttua.

Vaikka emme ole päättävä elin, asiakasraadin aloitteesta on syntynyt virallisia päätöksiä. Näistä esimerkkinä vaikkapa kunnallisen päivähoidon maksuttomuus Jyväskylässä koulujen loma-aikana, mikäli lapsi ei tuona aikana käytä kunnallista päivähoitopalvelua. Lisäksi asiakasraati on vaikuttanut kaupungin kerhopaikkojen lisäämiseen sekä ollut vaikuttamassa Jyväskylän uuteen varhaiskasvatussuunnitelmaan.
Asiakasraadissa on voimaa!

päivähoidon asiakasraadin jäsen


Mari Vaetoja

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 15.12.2010.