Jyväskylä-lehti

Apua jatkossa sujuvammin

Jyväskylän aikuispsykiatrian avohoito siirtyy vuoden alusta alkaen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hoidettavaksi. Yhdistyminen takaa hoitoon nykyistä vahvemmat resurssit ja kehittämisen mahdollisuudet.
Jyväskylän aikuispsykiatrian palveluyksikön johtaja Juha Katajamäki toteaa, että muutokseen liittyy positiivisia odotuksia. Kaupungilla on ollut aikuispsykiatrian avohoidossa resurssivajausta ja erikoislääkäripula, johon ei ole saatu täydennystä.
– Kahden eri toimijan järjestelmien päällekkäinen ylläpitäminen on ollut hankalaa. Lisäksi kaupungin ja sairaanhoitopiirin välinen tilaaja-tuottaja -malli on ollut hallinnollisesti raskas. Toimintojen yhdistäminen nähtiin järkeväksi ja luontevin yhteistyökumppani oli sairaanhoitopiiri, Katajamäki toteaa.
Muutos liittyy kokonaisuuteen, jossa sairaanhoitopiiri ottaa vastuun niin Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kuin Keski-Suomen seututerveyskeskuksen aikuispsykiatrian avohuollon palveluista. Nykyiset terveydenhuollon kuntayhtymät purkautuvat.

Hoito tulee asiakkaan luokse

Sairaanhoitopiirin psykiatrian hoitopalveluiden ylilääkäri Pekka Perä­mäki uskoo, että palveluiden yhdistyessä syntyy pohja entistä sujuvammalle työskentelytavalle. Potilaan tarpeisiin voidaan vastata yksilöllisemmin ja nopeammin laajemman hoitovalikoiman palveluilla.
Sairaanhoitopiiri on painottanut resursseja aikuispsykiatrian avohoidon liikkuviin tiimeihin. Ne menevät asiakkaan luokse tarpeen mukaan.
– On tutkittu, että viemällä sairaanhoitopalvelua asiakkaan luokse päästään näkemään tilanne laajemmin ja saadaan sopiva hoito nopeammin alkuun. Toimintamalli tukee potilaan toipumista hänen omassa ympäristössään, Perämäki toteaa.
Kaupungin palvelumuoto on perustunut Hannikaisenkadun poliklinikan vastaanottoon. Juha Katajamäki toteaa, että muutos asiakkaan tilanteen huomioivan aluepalvelumallin suuntaan on toivottava.
– Muutos mahdollistaa yhä yksilöllisemmän hoidon ja nopeamman hoitoon pääsyn, toteaa erikoissuunnittelija Hannu Priha.

Apua varhaisessa vaiheessa

Pikaisia muutoksia palveluihin ei voida luvata. Järjestelmien yhdistämisen myötä toimintaa kehitetään tarkoituksenmukaisemmaksi.
Sairaanhoitopiirissä psykiatrian avohoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä tullaan tiivistämään. Henkilökuntaa on koulutettu havaitsemaan mielenterveysongelmia ja reagoimaan niihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
– Potilaan odotus- ja jonotusaika tulevat lyhenemään. Yhteistyötä tiivistämällä ja toimintoja yhtenäistämällä pääsemme tarttumaan ongelmiin nopeammin, vakuuttaa Pekka Perämäki.


Kuva (Petteri Kivimäki) Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vanhuspsykiatrian liikkuvan konsultaatiotyöryhmän sairaanhoitajat Maria Pynnönen (vas.) ja Auni Matilainen tekevät hoitotyötä siellä, missä asiakkaat ovat.


Reetta Mikkola

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 15.12.2010.