Jyväskylä-lehti

Jokivarteen valmistuu uusi vanhusten palvelutalo

Jokivarteen on valmistumassa uusi vanhusten palvelutalo, joka tarjoaa ikäihmisille uudet, kodinomaiset puitteet. Jokivarren palvelutalon CD-talo valmistuu arvion mukaan vuodenvaihteessa. B-talo valmistuu maaliskuun lopussa. CD-talossa on 79, B-talossa 38 ryhmäasuntohuonetta.

Jokivarren palvelutaloja rakennuttaa Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot JNP Oy. Jyväskylän vanhuspalvelut sekä Tilapalvelu ovat osallistuneet tilojen suunnitteluohjaukseen.

Jokivarren asukkaat vuokraavat palvelutalosta oman kodin, jossa he saavat ympärivuorokautista hoitoa. Vanhukset saavat sisustaa kotinsa omilla huonekaluillaan ja tavaroillaan. Yhteisöllisyyttä luovat mm. yhteiset ruokailu- ja oleskelutilat, kertoo vastuualuejohtaja Sirkka Karhula. Jokivarren CD-talon valmistuttua vuodenvaihteessa voidaan Vuoristo­sairaalan tiloista luopua. Asukkaat ja henkilöstö siirtyvät Jokivarteen tai muihin yksiköihin.
Henkilöstön, asukkaiden ja omaisten kanssa on neuvoteltu ja muuttojen suunnittelua jatketaan yhdessä.

CD-taloon muuttaa asukkaita myös Palokan pitkäaikaishoidosta. B-talon valmistuminen keväällä mahdollistaa Akseli- ja Elina kodin lyhytaikaishoidon laajenemisen ja palveluasumispaikkojen lisäämisen. Palveluasumisessa asukkaat tekevät vuokrasopimuksen ja maksavat vuokran sosiaali- ja terveyspalvelukeskukselle.


Kuva (Ilkka Pietarinen) Jokivarren palvelutalon CD-talo on jo lähellä valmistumista.
Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 10.11.2010.