Jyväskylä-lehti

Kyläkierros jatkuu Nyrölässä

Viime syksynä alkaneen kylä- ja asuinaluekierroksen puitteissa on käynnistetty vuoropuhelua asukkaiden, viranhaltijoiden ja päättäjien kesken kolmella asuinalueella.
Jo järjestetyissä tilaisuuksissa yhteisiä esiin nousseita teemoja ovat olleet muun muassa tie- ja liikenneasiat, kolmannen sektorin tilakysymykset ja alueiden palvelutarjonta.
Sekä Korpilahden keskustassa ja pohjoisilla kylillä että Vesangan ja Kuohun alueella ovat kiitosta saaneet monipuolinen vapaaehtoisuuteen perustuva talkoo- ja kylätoiminta sekä aktiiviset kyläläiset. Tämä on näkynyt myös asukkaiden aktiivisena osallistumisena kyläiltoihin.

Kuusi kyläiltaa vuoden 2010 aikana

Kylä- ja asuinaluekierros jatkuu vuonna 2010 kuuden kyläillan voimin. Ensimmäisenä vuorossa on Keski-Suomen vuoden 2009 kylä, Nyrölä, jossa kokoonnutaan torstaina 28. tammikuuta. Saarenmaa-Vertaalan kyläilta järjestetään 18.2.
Kyläilloissa pohditaan asuinalueen vahvuuksia ja kehittämisen paikkoja sekä sitä, miten asioita voidaan lähteä viemään eteenpäin. Kyläiltojen tulokset voivat hyvin toimia myös uuden kyläsuunnitelman pohjana.

Keskustelu jatkuu kaupungin nettisivuilla

Uutena vaikuttamisen paikkana kaupungin internet-sivuille on avattu keskustelukanava, jossa keskustelu alueella esiin nostetuista kysymyksistä jatkuu – toki esiin voi nostaa myös uusia näkökulmia. Keskustelupalsta avautuu osoitteesta www.jyvaskyla.fi/keskustelu-> kyläillat. Samasta paikasta löytyvät myös kyläiltojen muistiot.

Kyläillat

28.1. Nyrölän koululla kello 18–20
kahvitarjoilu kello 17.30 alkaen
18.2. Saarenmaa-Vertaala
Saarenmaan koululla kello 18–20
kahvitarjoilu kello 17.30 alkaen
Tervetuloa!

Kuva (Marko Ahola) Kylä- ja asuinaluekierroksen tammikuun kohde on Nyrölän vilkkaasti toimiva kylä. Helmikuussa jatketaan Saarenmaa-Vertaalan kylällä.


Laura Hokkanen, Jukka Laukkanen

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 27.1.2010.