Jyväskylä-lehti

Kulttuuriluotsausta tanssin maailmaan

Kaupungin kulttuuriluotseista voi tilata helmikuun puolen välin jälkeen myös tanssitaiteeseen erikoistuneita kulttuuriluotseja.
Koulutuksen saaneita tanssiluotseja voivat pyytää kavereiksi yksityiset ihmiset, päiväkeskukset, järjestöt sekä erilaiset tukea tarvitsevat ryhmät. Tanssiluotsin palvelut perustuvat vapaaehtoisuuteen ja ovat käyttäjälle ilmaisia, käyttäjät maksavat itse lippunsa esityksiin tai heille räätälöityyn tanssityöpajaan.
Tammikuussa alkava tanssiluotsien koulutus järjestetään yhteistyössä Keski-Suomen Tanssin Keskuksen kanssa. Tanssiluotsikoulutuksessa käydään läpi tanssilajien historiaa, nykytilannetta Keski-Suomessa, tutustutaan koreografin työhön sekä kerrotaan alueen tanssitarjonnasta. Tanssilajeihin tutustutaan kirjallisen materiaalin ja liikkeen avulla.

Vapaaehtoisen tanssiluotsitoiminnan tarkoituksena on edistää tanssiesitysten saavutettavuutta ja tehdä tanssia tunnetuksi uusille yleisöille. Vertaisoppaan kanssa yhdessä kokemisen ilo kantaa uusiin taidenautintoihin. Kurssin kouluttajina toimivat Keski-Suomen Tanssin Keskuksen tuottaja Sari Ilmola, tanssitaiteilija Helena Ratinen, tanssipedagogit Miia Elivuo, Jussi Kaijankangas ja Anna-Maria Nurmi.

Tanssiluotseja voit tilata 19.2 jälkeen Kulttuuriluotsikoordinaattorilta
050 3381114 tai hanne.laitinen [at] jkl.fi.
Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 27.1.2010.