Jyväskylä-lehti

Nauti talvi-ilmoista hiihtäen

Talvi on nyt parhaimmillaan ja maastohiihtoladut ovat kunnossa ja järvien jäät tarjoavat helmi- maaliskuun aikana hyvät mahdollisuudet ulkoilla ja nauttia keväisistä päivistä jäillä hiihtäen ja retkeillen.
Jyväskylän kaupungin alueella on kahdeksan maastohiihtoon hyvin soveltuvaa ulkoilualuetta ja haja-asutusalueiden kylien omat hiihtoreitit tarjoavat monipuoliset puitteet lähteä hiihtämään.

Tietoa latuinfosta

Ajankohtaista tietoa hiihtolatujen kunnosta saa internetin latuinfosta, jonne on koottu Jyvässeudun kaikki hiihtoreitit ja niiden kunnossapitotiedot. Latu­info löytyy osoitteesta www.jyvaskylanseutu.fi/kannat/latuinfo.

Jääladut kunnossa olosuhteiden mukaan

Taajamien lähialuille jäille pyritään kunnostamaan ladut olosuhteiden mukaan. Pääpaino on helmikuun puolenvälin aikaan ja maaliskuun aurinkoisilla keleillä. Jääladuille lähtevien hiihtäjien toivotaan erityisesti ottavan keliolosuhteet huomioon ja varmistamaan turvallinen liikkuminen jäillä.
Suurimman muutoksen jäälatujen kunnostukseen aiheutti Keljonlahden voimalan käyttöotto ja sen myötä muuttuva jäätilanne Keljonlahden ja Säynätsalo­n välisellä alueella. Muuttuneen jäätilanteen johdosta kyseiseen kohtaan ei voida latuja enää tehdä. Jäätilannetta voi seurata voimalan nettisivuilla päivitettävästä tiedotteesta osoitteesta www.keljonlahdenvoimala.fi.

Lähes kaikki Jyväskylän lähialueen järvet ovat osin virtaavien vesien varrella. On tärkeää aina selvittää jäätilanne ennen ulkoilemaan lähtöä. Jäillä liikkuu paljon myös moottorikelkkoja. Niiden uria jalan tai suksilla seuratessa pitää myös muistaa varovaisuus, varsinkin tunnetuissa virtapaikoissa. Ohuen jään kohta, josta kelkan vauhdilla on päässyt yli, voi pettää hitaammin kulkevan hiihtäjän tai kävelijän alla.

--------

Ohjeita laduilla liikkujille

• Huomioi muuttuvat olosuhteet, jotka vaikuttavat latujen kuntoon.
• Ilmoita vaarapaikoista ladun ylläpitäjälle sekä muille hiihtäjille.
• Noudata varovaisuutta kohdatessasi ladunkunnostuskoneen tai kelkan.
• Ota muut hiihtäjät huomioon käytökselläsi: nopeampi ohittaa hitaamman, jos ladulla on tilaa.
• Pidä huilaustauot turvallisella ja tilavalla paikalla.
• Hiihdä osoitettua hiihtosuuntaa. Muista etenkin ylämäissä, että laduilla on oikeanpuoleinen liikenne.
• Mäkeä ylöspäin hiihtävä väistää alaspäin tulijaa.
• Hiihtolatujen kunnosta ja kunnostuksesta vastaa Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut

Lisätietoja hiihto- ja ulkoilualueista ja jäätilanteesta:

Latuinfo: www.jyvaskylanseutu.fi/kannat/latuinfo
Ympäristökeskus:
www.ymparisto.fi/default.asp?node=12025&lan=fi
Liikuntapalvelut, Kari Häkkinen p. 0500 755 240, Hannu Aaltonen p. 050 654 38


Kuva (Pekka Sell) Taajamien lähialueiden jäille pääsee parhaiten helmikuun puolestavälistä lähtien.


Kari Häkkinen

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 27.1.2010.