Jyväskylä-lehti

Päivähoidon loma-aikojen maksuvapautus jatkuu

Lasten päivähoidossa kokeiltiin 2009 maksuvapautusta koulujen talvi-, kesä-, syys- ja joululomien aikana ja lisäksi perhepäivähoidossa myös hoitajan äkillisten poissaolojen aikana.
Maksuvapautuskäytäntöä jat­ketaan tänä vuonna. Maksuvapautus myönnetään silloin, kun lapsi on pois hoidosta koulujen loma-aikoina. Maksuvapautuksen saaminen edellyttää etukäteisilmoitusta lapsen poissaolosta.
Uutta maksuvapautuksessa on se, että perhepäivähoidossa maksuvapautus myönnetään aina hoitajan sairauslomien aikana, jos perhe järjestää lapsen hoidon itse.
Muita maksuvapautuksia myönnetään harkinnanvaraisesti joissakin erityistapauksissa, esimerkiksi päiväkodin tilamuutosten takia.

Toiveita pyritään huomioimaan

Syksyllä 2009 perheiltä koottiin palautetta maksuvapautuskokei­lusta ja kesätoimintakaudesta.
Kyselyyn vastasi 361 perhettä. Maksuvapautuskokeilusta asiakkaat antoivat positiivista palautetta. Maksuvapautuskäytäntö on jonkin verran vähentänyt peruttujen hoitopäivien määrää, mutta yllättäviä perumisia tulee silti edelleen.
Eniten perumisia aiheuttivat muutokset vanhempien lomissa ja vapaapäivissä. Muita syitä olivat liian aikainen hoidontarvekysely, lapsen tai vanhemman sairastuminen, isovanhempien ja muiden sukulaisten tarjoama kesähoito tai lapsen haluttomuus jäädä hoitopaikkaan.
Eniten perheet toivoivat, että maksuhyvityksen saisi koulujen loma-aikojen lisäksi myös muina vanhempien loma-aikoina. Perheet toivoivat, että hoidontarpeesta voisi ilmoittaa joustavasti ja ennakkoon ilmoitettuun tarpeeseen voisi tehdä muutoksia.
Päivähoidossa on käsitelty perheiden toiveita ja niitä pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan.

--------

Palvelukeskus muuttaa

Päivähoidon palvelukeskus muuttaa 8.2. Palokkaan (Olavint. 1). Muuttopäivinä 4. ja 5.2. asiakaspalvelu Puistokatu 35:ssä on kiinni. Asiakaspalvelupuhelin on suljettu torstaina 4.2., mutta toimii jälleen perjantaina ja jatkossa ma–pe klo 8–16, p. (014) 266 3100.

Päivähoidon palvelukeskuksessa voi hoitaa mm. päivähoito-, kerho- ja esiopetuspaikkojen hakemiseen ja laskutukseen liittyvät asioita.
Palvelukeskus vastaa myös päivähoitopaikkojen ostoista ja myynneistä.Tuija Pajunen ja Leena Ruhanen

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 27.1.2010.