Jyväskylä-lehti

Päivähoidon hakuajat alkavat

Päivähoitopaikkaa voi hakea koko seudulta. Lapsella on oikeus kunnalliseen päivähoitoon vanhempainrahakauden päättymisen jälkeen oppivelvollisuuden alkuun asti. Vaihtoehtoja ovat yksityinen päivähoito tai kotihoidon tuki.
Jyväskyläläiset voivat toivoa järjestettäväksi päivähoitopaikkaa myös Hankasalmen, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnasta.
Päivähoitoon haetaan sähköisesti verkossa tai hakulomakkeella, jota saa Jyväskylän internetsivulta, päiväkodeista tai päivähoidon palvelukeskuksesta. Lomake palautetaan päivähoidon palvelukeskukseen tai lähipäiväkotiin.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan 5.3.2010 mennessä sähköisesti verkossa tai palauttamalla hakulomake päivähoidon palvelukeskukseen tai lähipäiväkotiin. Esiopetukseen ja päivähoitoon voi hakea yhtä aikaa.
Esiopetukseen ilmoittautumi­nen koskee vuonna 2004 syntyneitä lapsia ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia, vuonna 2005 syntyneitä lapsia.
Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa ja tietyissä kouluissa. Osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta.

Päivähoidon kerhoissa kotihoidossa oleva 2–5-vuotias lapsi pääsee mukaan kivaan ryhmätoimintaan. Kerhoihin haetaan joko sähköisesti verkossa tai hakulomakkeella, jota saa Jyväskylän kaupungin internetsivuilta, päiväkodeista, kerhoista sekä perhe- ja leikkipuistoista. Perheiden toivotaan hakevan kerhopaikkaa 19.3.2010 mennessä, jotta syksyn kerhojen järjestelyt saadaan suunnitteluun.
Kerhot alkavat 11.8.2010. ja ovat lomalla koulujen loma-a­ikoina. Kerhossa käynti ei poista oi­keutta kotihoidon tukeen. Vapautuvia kerhopaikkoja voi hakea ympäri vuoden.

Sähköinen asiointi osoitteessa: www.jyvaskyla.fi/paivahoito/sahkoinen_asiointi
Lomakkeet osoitteessa: www.jyvaskyla.fi/paivahoito/lomakkeet


Kuva (Ilkka Pietarinen) Esiopetukseen ilmoittaudutaan 5.3. mennessä. Kerhopaikkahakemuksia toivotaan 19.3. mennessä, jotta syksyn kerhoja päästään suunnittelemaan.


Tuija Pajunen ja Leena Ruhanen

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 27.1.2010.