Jyväskylä-lehti

Kesäksi töihin kaupungille

kaupunki tarjoaa tulevana kesänä noin 400 nuorelle kesätyöpaikan. Kesätyön kesto vaihtelee paikasta riippuen, joukossa on tehtäviä peruskoululaisille sekä jo koulutusta ja työkokemusta omaaville nuorille. Kesätöitä tarjotaan 15–28-vuotiaille, pääasiassa jyväskyläläisille nuorille.
Edellisvuodesta poiketen tänä vuonna suunnataan 100 työpaikkaa 1993-1994 –syntyneille nuorille, jotka ovat aikaisemmin kesätyöhaussa jääneet ikänsä puolesta vähemmälle huomiolle. Kokemukset työelämästä ovat tällekin ikäryhmälle tärkeitä vaiheessa, jolloin tehdään valintoja tulevaisuuden opintojen suhteen.

Kesätyöpaikkoja löytyy kaupungin kaikilta palvelualueilta. Suurimpia työllistäjiä ovat Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Altek Aluetekniikka, nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut. Kesätyötekijä voi toimia esimerkiksi perhepuiston työntekijänä, avustaa vanhusten hoidossa, toimia liikuntalaitoksessa valvojana tai puistojen- ja viherrakennusalueiden työntekijänä.

Kesätyöpaikat tulevat hakuun 15.2. www.jyvaskyla.fi/rekrytointi > Kesätyöt.
Hakuaikaa on maaliskuun puoleen väliin. Valintapäätöksestä ilmoitetaan huhtikuun aikana.
Kesäaikana on tarjolla myös sijaisuuksia erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa. Katso lisätietoja osoitteesta www.jyvaskyla.fi/rekrytointi.
Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 27.1.2010.