Jyväskylä-lehti

Kesäauto ei talvehdi katualueella

Kadunvarsilla näkee joskus säilytettävän kesäautoja, asuntovaunuja, peräkärryjä tai esimerkiksi trailereita veneineen. Satunnainen pysäköinti ei yleensä haittaa, mutta harrastusvälineiden säilyttämiseen on lupa vain omalla tontilla tai muulla, luvallisella säilytyspaikalla.

Kuukausiksi tienposkeen jätetyt menopelit rumentavat ympäristöä ja voivat vaikeuttaa asukkaiden pysäköintiä tai kulkua kiinteistöille. Ne haittaavat myös aurausta ja muuta kadunpitoa sekä voivat hidastaa pelastusajoneuvojen kulkua.
Tieliikennelaki kieltää jättämästä, säilyttämästä tai varastoimasta tiellä ajoneuvoja, joita ei käytetä liikenteessä. Ne voidaan siirtää pois myös pysäköimistä koskevan säännöksen perusteella.

Viime huhtikuussa tuli voimaan uusi, ajoneuvojen siirtämistä ohjaava laki (www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080828), joka määrää kuntaa siirtämään katualueelle hylätyt ajoneuvot. Kaupungin alueella on myös yleisiä teitä, joiden ajoneuvosiirroista vastaa Tiehallinto. Yksityisten mailta voidaan hylättyjä ajopelejä siirtää, jos niistä esitetään kaupungille virka-apupyyntö. Kustannuksista vastaa ajoneuvon omistaja tai haltija.Kristiina Pentikäinen

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 27.1.2010.