Jyväskylä-lehti

Yhteistyö päivähoidon vahvuus

Päivähoitopalveluja saaneilta perheiltä pyydettiin viime syksynä palautetta sekä kesätoimintakaudesta että loma-aikojen maksuvapautuksesta.
Tyytyväisimpiä vanhemmat olivat henkilöstön ja vanhempien väliseen yhteistyöhön, ennakkotutustumiseen kesähoitopaikkaan, tiedon saantiin hoitojärjestelyistä, kesähoitopaikan ulkoilualueisiin, vastaanottoon hoitopaikassa ja perushoidon tasoon.
Kesäkuussa osa päiväkodeista sulkeutui ja elokuussa toimintaa oli lähinnä omissa yksiköissä. Nämä jaksot arvioitiin arvosanoilla 8,5 ja 8,6. Keskikesällä, jolloin päivähoito järjestettiin päivystysyksiköissä, järjestelyt saivat heikoimman arvosanan 7,7.
Maksuvapautukseen, joustaviin hoitojärjestelyihin ja aukiolo-aikoihin oltiin myös tyytyväisiä. Samoin siihen, että sisarukset saivat olla samassa ryhmässä, hoitopaikka yleensä järjestyi kesällä ja lomat olivat samaan aikaan perhepäivähoitajan kanssa.
Tyytymättömyyttä aiheuttivat mm. henkilökunnan ja hoitopaikkojen vaihtuvuus sekä henkilökunnan toiminta esimerkiksi lasta tuotaessa tai haettaessa.

Hoidon perumista paljon

Loma-aikoina peruttuja hoitopäiviä oli melko paljon ennakkoilmoituksista huolimatta, joskin maksuvapautuskäytäntö on jonkin verran vähentänyt niitä. Eniten perumisia aiheuttivat muutokset vanhempien lomissa ja vapaapäivissä.
Perheet toivoivat eniten kesäpäivystysajan lyhentämistä ja päivystävän yksikön toivottiin sijaitsevan omalla alueella tai hyvien liikenneyhteyksien varrella. Päivystyksen tutut hoitajat ovat tärkeitä.
Tavoitteena on, että vähintään yksi työntekijä työskentelee lapsiryhmässä koko kesäpäivystysajan. Muut työntekijät työskentelevät vähintään kaksi peräkkäistä viikkoa. Syys-, joulu- ja talvilomilla työntekijät ovat työssä kokonaisia viikkoja.

Lisätietoja ja kyselyn tulokset: www.jyvaskyla.fi/paivahoito


Kuva (Petteri Kivimäki) Tiuku Räsänen, Niko Korhonen ja Tapani Kähönen ovat Korpilahden Renki­tuvan päivähoitopalvelujen käyttäjiä.
Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 27.1.2010.