Jyväskylä-lehti

Vapaaehtoisten kielten valinnat helmikuun alussa

Kaupungin peruskoulujen neljäs- ja seitsemäsluokkalaiset päättävät valinnaisen vieraan kielen opiskelusta helmikuun alussa. Kirje kielivalinnoista on lähtenyt koteihin kouluilta tammikuun lopulla.

Jyväskylässä valinnaiseksi kieleksi on valittavana saksa, ranska, venäjä ja espanja. Neljäsluokkalaiset valitsevat viidenneltä luokalta alkavan vapaaehtoisen A2-kielen, eli toisen pitkän kielen. Seitsemäsluokkalaiset voivat valita kahdeksannella luokalla alkavan B2-kielen.

Oppilaita kannustetaan valitsemaan vieraita kieliä, sillä kielitaidon merkitys korostuu tulevaisuudessa yhä enemmän sekä opinnoissa että työelämässä. Kuitenkin valinnaisten kielten opiskelu on päinvastoin vähentynyt viime vuosina. Viime vuonna valinnaisen A2 kielen aloitti Jyväskylän kaupungin kouluissa alle sata oppilasta, noin 5 % ikäluokasta, ja B2 kielenkin vain noin 150 oppilasta, mikä on noin 10 % ikäluokasta.

EK:n tutkimuksen mukaan 20 vuoden kuluttua työelämässä tullaan tarvitsemaan englannin ja ruotsin lisäksi etenkin venäjää ja saksaa. Peruskoulussa opiskeltu vieras kieli antaa hyvän pohjan oppia kieliä hyvin myöhemmin aikuisena.
Kielten opiskelu on nykyisin monipuolista, oppilaan omien tavoitteiden mukaista kieli- ja kulttuurikasvatusta, joka tarjoaa lapselle iloa, myönteistä haastetta ja opettaa monipuolisia työtapoja.
Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 27.1.2010.