Jyväskylä-lehti

Musiikkiluokkien haku käynnissä

Kaupungissa on mahdollisuus tehostettuun musiikin opetukseen kolmannelta luokalta lähtien. Musiikkiluokkakouluissa on myös orkestereita, kuoroja ja soitinryhmiä.

Musiikkiluokkien yhteydessä toimivat Kolmekuutoset- ja Vox Aurea -kuorot. Musiikkiluokkavalinta on sitova perusopetuksen loppuun saakka.
3.–6. musiikkiluokat toimivat Kypärämäen koulussa ja 7.–9. musiikkiluokat Kilpisen koulussa.

Kaikki jyväskyläläiset toisen luokan oppilaat saavat tammikuussa kotiinsa kirjeen musiikkiluokalle pyrkimisestä. Ilmoittautumiset palautetaan omalle opettajalle 9.2.2010 mennessä. Hakijoille järjestetään musikaalisuustesti. Valinnoista ilmoitetaan 17.3. mennessä.
Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 27.1.2010.