Jyväskylä-lehti

Äidinkielestä juuret, suomen kielestä siivet

Yli 400 oppilasta puhuu äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin suomea

Oman äidinkielen oppimista pidetään edellytyksenä kaikkien muiden kielten ja asioiden oppimiselle. Oma äidinkieli on ihmisen ajattelun ja tunteen kieli, jonka kautta maailma hahmotetaan.
Kun riittävän pitkään asuu ja elää muualla kuin kotimaassaan, alkaa kärsiä siitä, ettei hallitse jokapäiväisen vuorovaikutuksen kieltä äidinkielen veroisesti.
Vieraalla kielellä arkea eläessä joutuu usein joko oikaisemaan tai kiertämään sen mitä oikeasti haluaisi sanoa. Mielessään miettii, miten äidinkielellään asian helposti sanoisi. Mutta kun se tuntuu vieraalla kielellä kovin hankalalta, päätyy vain toteamaan "It´s ok", tai muuta yhtä yksinkertaista.
Joskus oman äidinkielen puhuminen on myös vaarallista. Maailmassa on paljon ihmisiä, joita syrjitään ja jopa vainotaan etnisen taustan takia. Äidinkieli paljastaa, mitä kukin ”on miehiään”.
Jos äidinkielen puhuminen on vaarallista, siitä voi joutua luopumaan ja korvaamaan sen hyväksytyllä valtakielellä. Tällöin voi käydä niin, ettei mikään kieli kehity äidinkielen veroiseksi. Ihminen jää ilman tunteiden, ajatusten ja oppimisen kieltä.

Äidinkieli antaa rohkeutta

Jyväskylässä on yli 400 muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvaa oppilasta. Tällä hetkellä lapsista kaksi kolmesta osallistuu oman äidinkielen opetukseen. Opetusta annetaan 15 kielessä, kaksi tuntia viikossa.
Eniten opetusryhmiä on darin, venäjän, kurdin ja persian kielissä. Pienin omaa äidinkieltä opetteleva joukko on neljän oppilaan unkarin kielen ryhmä.
Oman äidinkielen opetukseen osallistuu monenlaisia kielten puhujia. Suurin osa puhuu kieltä äidinkielenään kotona ja vapaa-ajalla. Monella oppilaalla on käytössään kaksi äidinkieltä, ja jotkut ovat oppineet kielen asuessaan pienenä ulkomailla suomalaisen perheensä kanssa.
Jyväskylässä oman äidinkielen opetukseen voivat osallistua kaikki oppilaat, jotka käyttävät suomen rinnalla myös jotain muuta kieltä. Tärkeää on, että kieli on lapselle tuttu ja että elinpiiristä löytyy ihmisiä, joiden kanssa kieltä voi käyttää.
Omaa äidinkieltä Jyväskylässä opiskelevia oppilaita yhdistää se, että he kaikki käyvät koulua suomeksi. Suomi on useimmille vieras kieli ja sen vuoksi sekä oppimisen kohde että väline.
Oman äidinkielen opetuksessa oppilaat saavat tilaisuuden oppia kieltä ja kulttuuria omalla äidinkielellään. Lisäksi heillä on mahdollisuus oppia suomea äidinkielellään, jolloin oma kieli toimii oppimisen välineenä ja suomen kieli oppimisen kohteena.

Äidinkielellä merkittävä vaikutus oppimiseen

Oman äidinkielen vaikutus uuden oppimiseen on merkittävä.
Alkuvaiheessa uusia asioita hahmotetaan omankieliset silmälasit silmillä. Asiat käännetään mielessä tutulle kielelle ja sitten vasta omaksutaan asian sisältö. Joskus käy niin, että asia on omallakin kielellä tuntematon ja silloin edessä on kaksinkertainen työ.
Suomen kieli on täällä asuvien ihmisten välisen vuorovaikutuksen perusväline, mutta oma kieli kertoo ihmiselle menneisyydestä ja sillä on helppo maalata haavekuvia tulevaisuudesta. Omaan kieleen voi luottaa, sillä voi ilmaista sen mitä haluaa, ei vain sitä, mitä osaa.
Yhteinen kieli on koodisto, jota kaikki ymmärtävät, sen rinnalla oman äidinkielen hallinta osana identiteettiä synnyttää uskallusta ja antaa rohkeutta yrittää. Suomen kielen osaaminen avaa ovia ja mahdollistaa jatko-opinnot ja elämässä etenemisen. Oma äidinkieli antaa juuret, suomen kieli siivet.

--------

Ilmoittautua voi milloin vain

• Oman äidinkielen opetukseen voi ilmoittautua jatkuvasti. Uusia kieliryhmiä perustetaan, kun saman kielen opetukseen ilmoittautuu vähintään neljä oppilasta.
• Uudet kieliryhmät aloittavat kaksi kertaa vuodessa (syyskuu ja tammikuu).
• Ilmoittautua voi koulun kautta saatavalla lomakkeella tai sähköpostilla. Ohjeet: www.jyvaskyla.fi/opetus/maahanmuuttajat/oman_aidinkielen_opetus
Lisätietoja suunnittelija Tiina Laine-Nissinen p. (014) 26 64032


Kuva (Ilkka Pietarinen) Janet (vas.), Floraishwe ja Pausin opiskelevat äidinkieltään kirundia Pupuhuhdan koulussa opettaja Emmanuel Sibomanan johdolla.

Tiina Laine-Nissinen

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 27.1.2010.