Jyväskylä-lehti

Seuraa Jyväskylän kasvihuonekaasujen päästöjä netissä

Verkko-osoitteesta www.co2-raportti.fi löytyvästä palvelusta voi seurata Jyväskylän kaupunkilaisten sähkön kulutuksesta, rakennusten lämmityksestä sekä tieliikenteestä aiheutuneita kasvihuonekaasupäästöjä viikkotasolla.
Palvelu on tarkoitettu kuluttajille ja siinä ovat mukana kasvihuonekaasupäästöt, joihin kaupunkilaiset voivat itse helposti vaikuttaa. Tästä syystä mukana ei ole teollisuudesta, maataloudesta tai jätehuollosta aiheutuvia päästöjä.
Palvelun tarkoituksena on konkretisoida arkipäivän valintojen merkitystä ilmastonmuutokselle ja kannustaa energiansäästöön.

Palvelusta pääsee näkemään muun muassa Jyväskylässä ilmaan tupruteltujen kasvihuonekaasupäästöjen määrän, osuuden koko maakunnan päästöistä, määrän asukasta kohti sekä muutoksen edelliseen viikkoon.
Tiedot palvelua varten saadaan Tilastokeskuksen, Tiehallinnon, Ilmatieteenlaitoksen, VTT:n ja Energiateollisuus ry:n tuottamista tilastoista.


Päivi Pietarinen

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 27.1.2010.