Jyväskylä-lehti

Jätteenkuljetuksen hinnat nousevat

Jyväskylässä kunnan järjestämään, kilpailutettuun jätteenkuljetukseen kuuluvat entisen Jyväskylän kaupungin urakka-alueet sekä 1.4.2010 alkaen Korpilahti ja Vaajakoski lähialueineen. Muiden entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueiden jätteenkuljetus jatkuu sopimusperusteisena 31.3.2011 saakka.

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen hinnat nousevat vuoden 2009 tasosta 7 prosenttia, lähinnä jätteenkäsittelyn kustannusten nousun vuoksi. Kuivajäteastian kertatyhjennys maksaa 4,95 € (240 l), 7,47 € (600 l) ja biojäteastian tyhjennys 3,51 € (140 l).

Sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen alueilla jäteastioiden tyhjennyshinnoille on asetettu ylärajat. Vuonna 2010 kuljetusurakoitsija voi periä kuivajäteastian tyhjentämisestä enintään 6,32 € (240 l), 10,74 € (600 l) ja biojäteastian tyhjennyksestä 6,38 € (140 l).


Jätetaksat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä internetissä osoitteessa www.jyvaskyla.fi/jate/maaraykset
Lisätietoja Palvelupiste Hannikaisesta, p. 014 266 0108, palvelupiste.hannikainen@jkl.fi
Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 27.1.2010.