Jyväskylä-lehti

Yrittävä Jyväskylä: Päätösten yritysvaikutuksia ryhdytään arvioimaan

Kun Huhtakeskuksen asemakaavaa uudistetaan, alueesta halutaan mahdollisimman viihtyisä niin asukkaille kuin yrittäjille.
– Kaavan valmistelussa on alusta asti pyritty ottamaan huomioon myös yrittäjien näkemykset. Tavoitteena on luoda keskus, johon myös uudet yrittäjät mielellään sijoittuvat, tiivistää Jyväskylän kaupungin yritysvaikutusten arvioinnista kauppatieteen pro gradu -tutkielmaa valmisteleva Veli-Jussi Koskinen.

Palvelut tuovat ostajia

Kaupat, kahvilat, ravintolat ja palvelut sekä viihtyisä ympäristö antavat ihmisille paljon syitä viettää alueella aikaansa ja käyttää ostovoimaansa.
– Yleensä yrittäjien sijaintikäyttäytymiseen vaikuttavat alueen turvallisuus, viihtyisyys ja liikenneyhteydet. Alueen hyvä imago, kasvupotentiaali ja mahdollisuudet verkostoitua muiden yritysten kanssa merkitsevät myös, Veli-Jussi Koskinen toteaa.
Huhtakeskuksen asemakaava on tullut vireille ja se on tarkoitus saada lainvoimaiseksi vuoden loppuun mennessä. Alueelle on suunniteltu muun muassa puiston perusteellista parantamista ja sinne asukkaita, kouluja ja päiväkoteja palveleva lähiliikuntapaikka.
– Lähellä on kouluja, myös vuosina 2012–2015 rakennettava uusi Huhtasuon koulu- ja päiväkotikampus sekä Huhtasuon liikunta-alueet. Keskus voi torimaisella ilmeellä kasvattaa vetovoimaansa ja alue houkutella uudisrakennuksiin uusia asukkaita, Veli-Jussi Koskinen arvioi.
– Kauppakeskuksen palveluiden saavutettavuutta parannetaan suunnittelemalla Nevakadun reunaan pysäköintipaikkoja. Tämä olisi yrittäjillekin mieleinen ratkaisu, Koskinen kertoo.

Yritysten ja kaupungin yhteistyö tiivistymässä

Kaupungin ja yritysten yhteistyötä tiivistetään. Hankintakeskus ja Keski-Suomen kauppakamari ovat käynnistämissä yhteistyöhanketta, jolle on haettu rahoitusta Keski-Suomen liitosta.
Tarkoituksena on luoda keskusteluyhteyttä, lisätä tietoutta julkisten hankintojen tekemisestä ja yrittäjien toiveista kaupungin suuntaan.
Yritysvaikutusten arviointihanke alkoi keväällä 2009. Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Pirkko Korhonen kaupungin innovaatiopalveluista kertoo, että Jyväskylä on ensimmäinen suurempi kaupunki, joka on ottanut yritysvaikutusten arviointityökalun kehitettäväkseen.
YRVA-työkalua suunnittelemassa ovat olleet myös edustajat Keski-Suomen Yrittäjistä, Korpilahden Yrittäjistä, Jyväskylän maalaiskunnan Yrittäjistä sekä Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnasta.
– Jatkossa yrittäjäjärjestöjen kokoama toimikunta antaa yrityslausunnon ennen jokaista tärkeää kuntapäätöstä. Kaupunki pyrkii ottamaan huomioon sellaiset asiat, jotka edesauttavat alueen yrittäjyyttä ja elinkeinopolitiikkaa yleisesti, eivät niinkään yksittäisten yrittäjien etuja, Pirkko Korhonen kertoo.


Kuva (Ilkka Pietarinen) Liikenneyhteydet vaikuttavat yleensä yrittäjien sijaintikäyttäytymiseen. Huhtakeskuksen asemakaavaa uudistetaan yhteistyössä asukkaiden ja yrittäjien kanssa.


Arja Liinamaa

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 27.1.2010.