Jyväskylä-lehti

Yrittävä Jyväskylä: Julkiset hankinnat on vaativa taitolaji

Hankintojen suunnittelu ja tekeminen ovat kuin suuren palapelin kokoamista. Käytäntöjä aiotaan yhtenäistää

Kaupungin hankintakeskus, joka on osa Talouskeskus Liikelaitosta, on juuri muuttanut Heikinkadulle. Uusissa tiloissa jatkuu uudenlaisten ajattelu- ja toimintamallien kehittäminen, jossa korostuu hankintaosaamisen vahvistaminen ja yhteistyö kaupunkiorganisaation sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kesken.

– Yhtenäistämme muun muassa koko kaupungin hankintojen käytäntöjä ja prosesseja, jotta kaupungista lähtisi yhteisellä tavalla tehtyjä tarjouspyyntöjä, kertoo hankintajohtaja Marjo Laine.
Jyväskylän Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Timo Kovala toteaa, että yrittäjille tämä muutos on myönteinen.
– Tarjouspyyntöön vastaamiseen vaikuttavat sekä tarjoajan että tarjouksen pyytäjän osaaminen. On hyvä, että hankintakeskus kertoo, millaiset asiat vastaamisessa yleisesti ovat vaikeita, Kovala sanoo.

Hankintoja 150 miljoonalla vuodessa

Hankintakeskus huolehtii kaupungin yhteishankintojen eli keskitettyjen hankintojen kilpailuttamisesta sekä konsultoi palvelualueiden hankintoja.
Viime vuonna kaupunki osti tavaroita ja palveluita noin 150 miljoonalla eurolla. Tavara- ja palveluhankinnoissa kansallisen kynnysarvon eli 15 000 euron ylittävät hankinnat tulee kilpailuttaa julkisesti.
Kansallista kynnysarvoa ollaan nostamassa 30 000 euroon. Muutos astuu voimaan maalis-huhtikuussa 2010, mikäli eduskunta näin päättää. EU-kynnysarvo tavara- ja palveluhankinnoissa on muuttunut vuodenvaihteessa 193 000 euroon. Kansalliset ja EU:n kynnysarvot vaikuttavat kilpailuttamisprosessin sisältöön ja määräaikoihin.
Timo Kovala ennustaa, että kaupungin hankinnat tulevat kasvamaan.
– Vaikka taloustilanne on nyt huono, Jyväskylä kuitenkin kasvaa ja hankinnatkin lisääntyvät, hän sanoo.

Hankintayhteistyö on ajan henki

Kaupungit, kunnat ja muut julkiset hankintayksiköt tekevät yhä enemmän hankintayhteistyötä.
Jyväskylän seudulla on toiminut useita vuosia hankintarengas, johon kuuluu lähialueiden kuntia, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Useimmissa tavara- ja palveluhankinnoissa Jyväskylän kaupunki on ollut vetovastuussa.
Monien hankintayksiköiden tarpeiden yhteensovittaminen lisää hankinnan vaativuutta.
– Esimerkiksi matkapuhelimien hankinnassa joudutaan käymään kaikkien hankintayksiköiden toimintaympäristöt läpi, ennen kuin voidaan yksilöidä tarkemmin hankittavien matkapuhelinten mallit ja ominaisuudet, Marjo Laine kertoo.

Kuntahankintoihin harkiten mukaan

Kuntaliitto perusti vuonna 2008 Valtion Hansel Oy:tä vastaavan yhteishankintayksikön – KL-Kuntahankinnat Oy:n, joka kilpailuttaa kuntien puolesta hankintoja.
Kukin kunta harkitsee, kilpailuttaako hankinnan itse, vai antaako sen kuntahankintojen tehtäväksi. Jyväskylän kaupunki pyrkii tältä osin huomioimaan paikallisten yrittäjien mahdollisuuden osallistua kilpailutuksiin.
– On hyvä, että kaupunki huomioi tällöin paikalliset yritykset, sillä hankintayhteistyö on yrittäjälle hiukan kaksiteräinen asia, Timo Kovala toteaa. – Vaikka laajoissa tarjouspyynnöissä on isoista rahoista kyse, niin paikalliset yrittäjät eivät aina pysty niihin vastaamaan, eivät edes verkostoitumalla muiden yritysten kanssa.
- Paikallisuus ei kuitenkaan vaikuta siihen, kuka kilpailutuksen voittaa, Marjo Laine toteaa.
Jyväskylän kaupunki on kilpailuttanut kuntahankintojen kautta tähän mennessä ainoastaan polttoöljyt.

Keskustelua joudutaan rajaamaan

Suomen EU-jäsenyyden myötä myös Suomeen tuli hankintalainsäädäntö, joka pohjautuu EU-direktiiveihin.
– EU asettaa meille syrjimättömyyden, avoimuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteet, joita meidän on kilpailutuksissa noudatettava hankintalain lisäksi, Marjo Laine sanoo.
Tarjouskilpailun ollessa vireillä hankintakeskuksen edustajat eivät keskustele eivätkä neuvo tarjoukseen vastaamisessa yksittäisiä yrittäjiä. Keskustelu kun voitaisiin katsoa yhden hakijan suosimiseksi.
Muutoin keskustelu ja kanssakäyminen on sopivissa rajoissa mahdollista.

Ympäristönäkökohdat ja tarkkuus tärkeitä

Ympäristönäkökohdilla on suuri merkitys kestävän kehityksen edistämisessä.
Avainsana tarjoukseen vastattaessa on tarkkuus.
– Ei pidä katsoa ainoastaan vertailuperusteita, vaan myös sitä, mikä on hankinnan kohteena. Kuvauksesta löytyvät laatukriteerit, jotka ovat hankinnan vähimmäisvaatimuksia, Marjo Laine teroittaa.
– Tarjoajan tulee tarjota vain sellaisia tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat ominaisuuksiltaan ja laadultaan tarjouspyynnössä ilmoitettua. Meidän on valitettavasti lain mukaan pakko hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat sekä myöhässä saapuneet tarjoukset. Olivat ne vaikka kuinka hyviä sisällöltään muuten, hän jatkaa.

--------

Tarjouksen kulku

• Seuraa Hilmaa! Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Yritykset saavat sieltä tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja tietoa tulevista hankinnoista. www.hankintailmoitukset.fi

• Kaupungin tarjouspyynnöt löytyvät myös hankintakeskuksen sivuilta www.jyvaskyla.fi/hankinnat. Sivuilta löytyy myös tietoa kaupungin tulevista kilpailutuksista sekä linkkejä hankinta-asioista.

• Määräaikaan mennessä jätetyt, kelpoisuusehdot täyttävät tarjoukset pääsevät vertailuun, minkä nojalla tehdään perusteltu hankintapäätös. Vertailuperusteet ovat hankintakohtaisia ja ne löytyvät tarjouspyynnöstä. Paikallisuus ei voi olla vertailuperuste. ”Laatu” ei sinänsä myöskään voi olla vertailuperuste, vaan haettavan tuotteen tai palvelun laatu on yksilöitävä selkeästi itse tarjouspyynnössä. Päätös annetaan tiedoksi tarjouskilpailuun osallistuville.

• Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen ja/tai hakemuksen markkinaoikeuteen. Valitun tarjoajan kanssa tehdään hankintasopimus, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi.

• Eduskunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys (HE 190/2009 VP) hankintalain muutokseksi. Muutos parantaa tarjoajan oikeusturvaa. Oikaisuvaatimus muuttuu hankintaoikaisuksi. Lain muutoksen on arveltu astuvan voimaan maalis-huhtikuussa.


Kuva (Petteri Kivimäki) Kaupungin hankintojen käytäntöjä ja prosesseja yhtenäistetään, jotta kaupungista lähtisi yhteisellä tavalla tehtyjä tarjouspyyntöjä. Yhteistyötä yritysten kanssa vahvistetaan hankkeiden avulla, kertovat hankintajohtaja Marjo Laine, konsernipalvelujohtaja Pekka Pirinen Talouskeskus Liikelaitoksesta sekä Jyväskylän Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Timo Kovala.


Arja Liinamaa

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 27.1.2010.