Jyväskylä-lehti

Kävelykeskusta laajenee Väinönkadulle

Jyväskylän kävelykeskusta laajenee lähivuosina Väinönkadulle. Tavoitteena on muuttaa Väinönkatu Yliopistonkadun ja Vapaudenkadun väliltä kävelypainotteiseksi kaduksi sekä parantaa kadun kevyen liikenteen olosuhteita Vapaudenkadun ja Hannikaisenkadun välillä.

Hanke on parhaillaan yleissuunnitelmavaiheessa. Suunnitelmaluonnos valmistuu joulukuun puoliväliin mennessä, ja sitä esitellään yleisötilaisuudessa tammikuussa. Suunnitteluaineistoa tulee kommentoitavaksi myös kaupungin internetsivuille. Yleissuunnitelman laatii WSP Finland Oy.
Kaupunkirakennelautakunnan hyväksyttä­väksi yleissuunnitelma tulee maaliskuussa 2010. Hyväksytyn yleissuunnitelman perusteella laaditaan katusuunnitelman muutos kaupunkirakennelautakunnan hyväksyttäväksi loppuvuoteen 2010 mennessä.

Rakentamaan ehkä jo 2011

Suunnitelmaluonnoksen mukaan Väinönkadun keskeinen jakso Kauppakadun risteyksen molemmin puolin muutetaan autoilta kokonaan rauhoitetuksi kävelykaduksi.
Kadun yläpään kävelypainotteisella osuudella sallitaan sekä Vapaudenkadulta että Yliopistonkadulta tuleva huoltoliikenne. Tulevaisuudessa osa huoltoliikenteestä voisi kulkea maanalaisia tunneleita pitkin. Väinönkadun Vapaudenkadun ja Hannikaisenkadun välisellä katuosuudella sen sijaan sallitaan edelleen normaali autoliikenne.

Kävelypainotteinen katuosuus on tarkoitus varustaa sulanapitojärjestelmällä, joka kattaisi koko katualueen ja liittyisi nykyisiin lämmitettyihin alueisiin. Kävelypainotteisen osuuden katupinta uudistetaan seinästä seinään etupäässä luonnonkivimateriaalilla.

Kadun valaistukseen kiinnitetään erityistä huomiota Jyväskylän Valon kaupunki –kehittämishankkeen mukaisesti. Nykyistä kunnallistekniikkaa uusitaan tarpeen mukaan katurakenteiden uusimisen yhteydessä.
Ensimmäisenä muutos on tarkoitus toteuttaa Yliopistonkadun ja Kauppakadun välillä, jossa rakennustyö voisi alkaa vuoden 2011 aikana. Muilta osin hankkeen aikataulu on avoin.

Kuva (Ilkka Pietarinen) Tuula Laitinen toivoisi kävelykadulle enemmän katukahviloita. Harri Jukkalan mukaan kävelykatu on se, mistä Jyväskylä tunnetaan. Kävelykadun laajeneminen on heidän mielestään hyvä asia. Pyöräilijöille tarvittaisiin ehkä oma kaista, ehdottaa Tuula Laitinen.


Jari Salomaa

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 9.12.2009.