Jyväskylä-lehti

Mielikuvituksen lentoa

Kulttuuriaitan Kompassi-työpajoissa tehdään itse taidetta

– Odotin, että sanataide on pelkkää kirjoittamista, mutta saikin käyttää vaan mielikuvitusta. Oli hauskaa! Tino Kohonen iloitsee Liikkeestä lauseeseen -työpajan jälkeen.
Viitaniemen koulun 7B-luokan ensimmäinen Kompassi-työpajatapaaminen sanataideohjaaja Kaisa-Liisa Ikosen kanssa on juuri päättynyt.
– Seiskaluokkalaisten pajoissa haluttiin saada pylly ylös penkistä ja hieman hullutella koulutyön vastapainoksi, Ikonen selvittää.
Liikkeestä lauseeseen -työpaja on osa Kompassia eli Jyväskylän perusopetuksen kulttuuriopetussuunnitelmaa.

Kompassiin liitetyn työpajatoiminnan myötä lasten- ja nuortenkulttuurikeskus Kulttuuriaitta on saanut yhä vankemman roolin Jyväskylän koululaisten kulttuurikasvatuksessa. Työpajoissa kaikki 4.- ja 7.-luokkalaiset pääsevät tekemään ja kokemaan itse osallistuen.
Työpajat levittäytyvät talvella ja keväällä kaikkiin kaupungin kouluihin. Myös erityisryhmät saavat oman työpajaohjelmansa.
Kulttuuriopetussuunnitelma Kompassi on Jyväskylän koulujen yhteinen kulttuurikasvatuksen työväline.

Kulttuurikasvatusta voi toteuttaa kaikissa oppiaineissa. Se antaa tuoreen näkökulman opetettavaan aineeseen. Jokaiselle vuosiluokalle on oma ohjelmansa. Työpajat ovat vain pieni osa kokonaisuutta.
– Kompassin kulttuuriretket vievät oppilaat teatteriin, museoihin tai konserttiin vähintään kerran lukuvuodessa. Lisäksi taidekokemusta syvennetään työpajan tai tehtävien keinoin, kertoo kulttuuriyhdysopettaja Paula Ohranen.
Kompassi-kulttuuriopetussuunnitelma vakiinnuttaa suunnitelmallisen kulttuuriopetuksen osaksi koulun arkea. Tavoitteena on kasvattaa oppilaita kriittisiksi kulttuuripalvelujen käyttäjiksi sekä antaa valmiuksia toimia luontevasti kulttuurin parissa.

Myös opetuspalveluissa ollaan tyytyväisiä valtakunnallisesti ainutlaatuiseen kulttuuriopetussuunnitelmaan. Kompassi turvaa tasapuolisen kulttuuriopetuksen koko peruskoulun ajan.
– Esimerkiksi koulun sijainti ei saa olla esteenä kulttuurikohteisiin tutustumiselle tai kulttuurielämyksien kokemiselle. Jatkossa toimintaa kehitetään Kulttuuriaitan kanssa mm. teatterikasvatuksen osalta ja luodaan mallia alueelliseen toimintaan eri kaupunginosissa, kertoo opetusjohtaja Eino Leisimo.Marjo Tiainen-Niemistö

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 28.10.2009.