Jyväskylä-lehti

Innolla liikkumaan!

Liikkujan viikon teemana ilmanlaatu ja puhdas liikkuminen

Syksyllä on erityisen mukavaa taittaa työ- ja asiointimatkat polkupyörällä tai jalkaisin. Lenkkeilijääkään ei yskitä, sillä siitepölykausi on ohi eivätkä pakkaspäivien pakokaasut tai kevään katupölyt ole vaivana.

- Hankalampia aikoja ilmanlaadun kannalta ovat pakkaspäivien aamuruuhkat sekä kevätpäivät, jolloin katupölyn määrä on korkeimmillaan, kertoo valvontakemisti Timo Sahi kaupungin ympäristöosastolta.

Jyväskylän seudulla on kaksi pysyvää ilmanlaadun mittausasemaa. Toinen sijaitsee aivan Jyväskylän keskustassa ja toinen Palokassa. Asemilla mitataan rikin ja typen oksideja, hiilimonoksidia, hiukkasia ja otsonia.

Terveyden kannalta ongelmallisimpia ovat pienhiukkaset ja typen oksidit, jotka ovat suurimmaksi osaksi liikenteestä peräisin. Vähentämällä autoilua vilkkaasti liikennöidyillä keskusta-alueilla parannamme samalla hengitysilmamme laatua.

Teemaviikko alkaa 16.9.

Japa ry:n organisoimaa Liikkujan viikkoa ja Autotonta päivää vietetään Jyväskylässä16.-22. syyskuuta. Valtakunnallisen teemaviikon tarkoitus on lisätä tietoa liikkumistottumusten vaikutuksesta ilmanlaatuun sekä mahdollisuuksista liikkua muuten kuin henkilöautolla.

22.9. järjestetään Autottoman päivän yleisö­tapahtuma, jonka yhteydessä on myös paikallisliikennekeskuksen avajaiset. Siellä voi turvamerkitä pyöränsä ilmaiseksi, saada tietoa Jyväskylän pyöräilyreiteistä tai testata tietojaan liikennesäännöistä. Tilaisuudessa arvotaan myös palkintoja niille pyöräilijöille, jotka kesän aikana ovat saaneet poliisilta vihreitä kortteja hyvästä liikennekäyttäytymisestä. Kortit kannattaa tuoda mukaan tilaisuuteen.

Tänä vuonna tapahtumassa korostetaan puhtaan ilman merkitystä. Yli 1000 ihmistä vuodessa kuolee Suomessa ennenaikaisesti ilmassa olevien epäpuhtauksien johdosta.

Työpaikkoja ja urheiluseuroja kannustetaan järjestämään omia tempauksia tai vaikka haastekisoja kestävän ja turvallisen liikkumisen hyväksi. Tapahtumia voi ilmoittaa tapahtumia osoitteeseen agendatoimisto@kolumbus.fi tai 014 626 646.

Liikkujan viikko Jyväskylässä:
www.liikkujanviikko.fi
www.japary.fi


Kuva (Petteri Kivimäki) Lihasvoimalla liikkuminen on ekologista, halpaa ja terveellistä. Liikkujan viikolle kaivotaan yhteisiä tempauksia pakokaasujen vähentämiseksi.

Kati Kankainen

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 3.9.2008.