Jyväskylä-lehti

Haukanniemen kuusikossa tapahtuu

Harvennus takaa metsän viihtyisyyden jatkossakin

Pitkäsen perhe ulkoilee Haukanniemessä etenkin kesäisin, mutta nauttii rakentamattomasta luonnosta myös talvella.

- Kesäisin retkeilemme Haukanniemessä. Talvisin tänne voi tulla lapsen kanssa pulkalla ja myöhemmin myös hiihtäen, yksivuotiaan Ainon äiti Taina Pitkänen suunnittelee.
Kaupungin metsät antavat elinvoimaa kaikille kuntalaisille tarjoamalla raitista ilmaa, liikuntamahdollisuuksia, elämyksiä ja luonnon läheisyyttä. Metsien viihtyisyys ja muut arvot taataan pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella hoidolla.

Kaupungin uusi metsäsuunnitelma on valmistunut ja sen toteuttaminen on käynnistynyt eri puolella kaupunkia. Kevättalven työmaana harvennetaan Haukanniemen viiden hehtaarin kuusikkokuvio.

Kuusikko on osa suosittua ulkoilu- ja virkistysmetsää ja siellä on talvisinkin käytössä oleva polkuverkosto. Harvennettava noin kolmekymmentävuotias kuusikko kätkee sisäänsä useita lähes kaksisataavuotiaita isoja mäntyjä, joiden arvo huomioidaan hakkuussa. Varmasti vanhat männytkin tulevat jykevämmin näkyviin. Harvennuksella saadaan aikaan kasvutilaa ja lisätään valoisuutta metsään. Harvennus on arvioitu erityisen kiireelliseksi.

Taimikonhoitotöitä on tehty muun muassa Laajavuoren ja Valkeamäen alueen metsissä. Erilaisia hakkuutöitä on tehty menneen syksyn aikana muun muassa Keljonkankaan ja Sääksvuoren metsissä. Tällä hetkellä on käynnissä laajat 55 hehtaarin harvennushakkuut Valkeamäen nuorissa kasvatusmetsissä, jotka sijaitsevat Hanhiperäntien varsilla.

Suunnitelma on metsänhoidon työkalu

- Metsäsuunnitelma on tärkein metsäomaisuuden hoidon apuväline Jyväskylän kaupungille, kertoo metsäpäällikkö Marko Kemppainen.
Suunnitelman avulla ohjelmoidaan vuosittaiset hoitotyöt, hakkuut ja puutavaran myynnit.
- Suunnitelma kertoo, millä keinoin ja tehokkuudella metsiä voi ja tulee käsitellä, jotta metsien elinvoimaisuus ja puuntuotannollinen tila säilyy. Tärkeitä ovat metsäluonnon muutkin arvot, ne tulee ottaa huomioon, hän metsämiehenä painottaa.

Suunnitelma syntyi keskustellen

Kaupungin metsäsuunnitelman laatiminen on ollut avoin ja vuorovaikutteinen suunnitteluprosessi, jossa tiedottamista ja yhteistyötä on tehty aktiivisesti asukkaiden kanssa. Tiivistetysti metsäsuunnitelman sisällöstä, keskeisistä tuloksista ja sen laadinnan eri vaiheista kertova selonteko valmistui joulukuussa.

Nyt selonteko on myös luettavissa kaupungin internetsivuilla. Suunnitelmasta voi kuka tahansa nähdä metsäsuunnitelman sisältämän hoitoluokituksen sekä hakkuu- ja hoitoesitykset. Palautetta suunnitelmasta otetaan edelleen vastaan.

Metsäsuunnitelmassa esitetyt työt ja niiden kiireellisyys lähtevät pääosin metsänhoidollisesta tarpeesta. Asutuksen lähimetsissä hoitotöitä ja hakkuita tehdään alueellisen hoito-ohjelman mukaisesti, joka on laadittu hyödyntäen uutta suunnitelmatietoa.
Lisäksi uusien asemakaava-alueiden toteuttaminen edellyttää metsäsuunnitelmaan sisältymättömiä puunkaatoja ja hoitotöitä.

Lisätietoja:
Kaupungin metsäsuunnitelma osoitteessa
http://www.netforest.fi/jyvaskyla/


Kuva: Taina Pitkänen ulkoilee Aino-tyttärensä kanssa päivittäin Kortesuolla ja sen ympäristössä. – Haukanniemi on viihtyisä ja luonnonläheinen ulkoilualue. Lapsiperheelle on tärkeää, että alue on säilytetty luonnontilassa, Taina Pitkänen kertoo. Ilkka Pietarinen

Hilkka Miettinen ja Terhi Pekkarinen

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 31.3.2007.