Jyväskylä-lehti

Henkistä tilaa osallistumiselle

Keltinmäestä löytyy Suomen aktiivisin koulu

Keltinmäen koulun oppilaskunnan puheenjohtajaksi valittiin 204 äänellä kuudesluokkalainen Miika Putkonen. Hän uskoo järjestäytymisen voimaan, vaikka oppilaskunta on ennenkin koulussa toiminut aktiivisesti.
- Hallituksen avulla voidaan lähteä viemään asioita eteenpäin, vahvan vaalityön tehnyt Miika toteaa. Hänen valttinaan oli sählyturnaus-lupaus. Kilpailija Roosa Sojakka sai 162 ääntä.
Koulujen opettajainkokoukset tulevat tänä syksynä saamaan uutta väriä, sillä kokoukseen tulee ajoittain osallistuja oppilaskunnan hallituksesta kertomaan oppilaiden näkökulmia ajankohtaisiin asioihin.

Miikan tärkein tavoite on kouluviihtyvyyden lisääminen.
- Että saataisiin parannetuksi koulua niin, että jokaisella on täällä mukava olla. Siisteyttä, käytäviin tauluja ja peilejä. Toimintaa voisi olla enemmän: talviolympialaisia, sähly- ja jalisturnauksia vielä useammin kuin nyt, Miika sanoo.

Henkinen tila ratkaisee

Keltinmäen koulu voitti tänä syksynä Opetushallituksen Aktiivinen koulu -kilpailun perusopetuksen sarjan. Palkintoa perusteltiin sillä, että koulussa käytetään monipuolisia työtapoja, yhteistyö yleis- ja erityisopetuksen välillä on toimivaa ja erilaiset teemaviikot ja -päivät kytkeytyvät opetussuunnitelmaan. Lisäksi kehuttiin oppilaskunnan aktiivisuutta, oppilaiden osallistumista ja kansainvälisyyttä.

Rehtori Mauri Lehtinen nostaa esiin luovuuden ja koulun henkisen tilan tärkeyden. Oleellista yhteisöllisyydessä ei ole tapahtumien runsaus, vaan se, miten koko koulussa asioita hoidetaan.
- Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat opiskelevat osittain yleisopetustunneilla, Keltinmäen päiväkodin lapset käyvät tutustumiskäynnillä koulussa ennen tänne tuloaan, vanhemmat ovat mukana tapahtumien järjestelyissä, koulun avustajat pitävät bändi-, läksy- ja tanssikerhoja ja kesäleirejä ja toimimme Unesco-kouluna, Lehtinen kertoo.

Pussitusta Intian hyväksi

Opettaja Irmeli Lahtinen-Salila käynnisti koulussa oppilaskuntatoiminnan vuonna 1991.
- Järjestämme tapahtumia ja kutsumme vierailijoita. Kuukausittain pidettävän karkkikioskin tuotolla tuemme vuosittain 700 eurolla Intiassa asuvia kummilapsia ja luemme sieltä joka vuosi tulevia kiitoskirjeitä, Irmeli Lahtinen-Salila kertoo.

Oppilaskunta kokoontuu 1-2 kertaa kuukaudessa ja tulee lähettämään edustajansa myös pian perustettavaan lasten parlamenttiin. Tästä syksystä lähtien oppilaskuntaan liitettiin myös toimikuntia kioskia, ympäristön kehittämistä ja tiedotusta varten. Jokaisessa toimikunnassa on mukana hallituksen jäsen.

Kuva: Keltinmäen koulun oppilaat äänestivät keskuudestaan oppilaskunnan puheenjohtajaksi kuudesluokkalaisen Miika Putkosen. Ilkka Pietarinen

Arja Liinamaa

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 4.10.2006.