Jyväskylä-lehti

Taikalampun valoa lasten arkeen

Miltä kuulostaa käsityön kammokurssi, lorulaulut tai kurssi, jolla etsitään unelmien minää? Kulttuurin alueita avaava koulutus on houkutteleva jatkokoulutusmahdollisuus monelle lasten ja nuorten kanssa työskentelevälle aikuiselle.

Ammattitaiteilijoiden vetämiä työpajoja on tarjolla myös lapsille ja nuorille. Esimerkiksi lasten sanataidekerhoon sekä etnisten laulutyylien työpajaan, jossa nuoret opettelevat vaikkapa vienankarjalaista joikua tai mustalaislaulua, on riittänyt innokkaita osallistujia.

Jyväskylän kaupungin kulttuuritoimen hallinnoima lasten- ja nuortenkulttuurikeskus Kulttuuriaitta on kolmen vuoden aikana tullut tutuksi erityisesti koulujen ja päivähoidon lapsille sekä heidän opettajilleen.

Kulttuuriaitan tehtävänä on taiteen ja kulttuurin eri ilmiöiden saattaminen lasten ja nuorten ulottuville arjen iloksi sekä oman kasvamisen tueksi. Myös perheet ja kotihoidossa olevat lapset ovat toiminnan tärkeä kohderyhmä.

Kulttuuriaitta on osa Taikalamppua, joka on opetusministeriön tukema valtakunnallinen lastenkulttuurikeskusten verkosto.

Verkostoon on vuoden alusta alkaneelle kolmivuotiselle toimikaudelle valittu kymmenen lastenkulttuurikeskusta eri puolilta Suomea. Verkosto kehittää eri taiteenalojen monipuolista lastenkulttuuriosaamista.

Kulttuuriaitta toimii Jyväskylän lisäksi Jyväskylän maalaiskunnassa, Muuramessa, Hankasalmella, Toivakassa ja Uuraisilla.

Taide tutuksi ilman kynnystä

Kulttuuriaitalla ei ole omaa taloa, vaan sen organisoimat työpajat toteutetaan kouluilla ja päivähoidossa, taiteen perusopetuksen tai taidelaitosten tiloissa ja niiden ohjaajina toimivat taiteen eri alojen ammattilaiset.

Työpajat voivat rakentua esimerkiksi tanssin, kuvataiteen, musiikin, sanataiteen, arkkitehtuurin, käsityön tai draaman ympärille tai niissä voidaan yhdistää monta taiteenlajia.

Kulttuuriaitta järjesti viime vuonna 12 erilaista taidekasvatukseen liittyvää koulutusprojektia työntekijöille. Opettajan osallistuminen kouluissa tapahtuvien työpajojen suunnitteluun ja työskentely taiteilijan kanssa on myös osa täydennyskoulutusta.

Lisätietoja:

Koordinaattori Marjo Tiainen-Niemistö
p. 624 833, 040 7364328, marjo.tiainen-niemisto[at]jkl.fi
www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/aitta, www.taikalamppu.fi

--------

Kevään toimintaa

- Taiteilijatyöpajoja kouluilla ja päivähoidossa
- Käsityö- ja sanataidepajoja kotihoitolapsille
- Bändikerhoja
- 9-luokkalaisten Kulttuuripassi
- Teatterikerho ja Laululaari-kisa

Talven lumous -toimintatuokiossa Taidemuseolla lapset vanhempineen pääsivät eläytymään Hallaneidon lumoukseen musiikin, tanssin ja kuvallisen ilmaisun avulla. Esityksen suunnittelivat ja toteuttivat musiikinopettaja Leena Pantsu, tanssinopettaja Teija Häyrinen ja kuvataiteilija Sonja Vectomov.

Kuva: Talven lumous -toimintatuokiossa Taidemuseolla lapset vanhempineen pääsivät eläytymään Hallaneidon lumoukseen musiikin, tanssin ja kuvallisen ilmaisun avulla. Esityksen suunnittelivat ja toteuttivat musiikinopettaja Leena Pantsu, tanssinopettaja Teija Häyrinen ja kuvataiteilija Sonja Vectomov. Ilkka Pietarinen

Marjo Tiainen-Niemistö

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 15.3.2006.