Jyväskylä-lehti

Tuttu koulu epulta ysille

Ala- ja yläasteet syrjäyttänyt yhtenäiskoulu vie päätökseen peruskoulu-uudistuksen

Yhteinen opettajakunta ensimmäisestä luokan alusta yhdeksännen luokan loppuun saakka, yhteistyötä eri ikäisten lasten ja heidän opettajiensa kesken sekä opetusresurssien parempaa hyödyntämistä. Tällaisiin tavoitteisiin tähtää vuonna 1999 voimaan tullut perusopetuslaki, joka poisti ala- ja yläasteiden rajat.

- Koulujen yhdistämisen hallinnollisia edellytyksiä on selvitetty ja entisten ala- ja yläasteiden opettajakuntia on tuettu yhteistyöhön, kertoo opetustoimenjohtaja Markku Suortamo.
Yhtenäiskoulun periaatteena on viedä loppuun 1970-luvulla voimaan tullut peruskoulu-uudistus.

- Jako ala- ja yläasteisiin uudistuksessa pohjautui vielä vanhalle kansakoulujen ja oppikoulujen malliin. Tulevaisuudessa samat opettajat voivat opettaa koko peruskoulun ajan, joten vaikkapa käsityön opettaja voi tavata lapsen ensimmäisen kerran kolmasluokkalaisena ja opettaa häntä koulun loppuun saakka. Hän saa silloin kasvattamiseen aivan eri tuntuman, kuin jos opettaisi lasta vain 7-9-luokilla, Suortamo sanoo.

Monen luokanopettajan koulutukseen kuuluu myös aineenopettajan pätevyys.
Yhtenäiskoulussa entinen ala-asteen opettaja voi halutessaan laajentaa toimenkuvaansa myös isompien lasten pariin.

Seitsemäs luokka on uusi vaihe

Lehtisaaren koulun luokat 1-6 yhdistetään ensi syksynä entisen yläasteen luokkiin 7-9, jolloin koulusta tulee hallinnollisesti yksi yksikkö.

Rehtori Jouko Rikkola ei pidä muutosta kovin suurena.
- Koska koulut sijaitsevat vierekkäin, yhteistyötä on ollut paljon aiemminkin. Nyt kuitenkin voimme synnyttää vakiintuneen opettajakunnan koko peruskoulun ajaksi, kun rajaa luokan- ja aineenopettajien välillä ei enää ole, Jouko Rikkola sanoo.

Koulun luokkatiloja saatetaan käyttää jatkossa jonkin verran ”ristiin” entisen ala- ja yläasteen välillä, mutta perusajatuksena on sijoittaa samat luokka-asteet lähelle toisiaan.

Seitsemäsluokkalaiset Joonas Paananen ja Mathias Herbst ovat vielä kokeneet vanhan mallin mukaisen koulunvaihdoksen viime syksynä. Mathiakselle muutos ei ollut suuri, sillä monet Lehtisaaren yläluokkien opettajat olivat tuttuja entuudestaan eri yhteyksistä. Joonakselle tilanne oli toisenlainen, sillä hän kävi tuli seitsemännelle luokalle Lehtisaareen Keljonkankaan koulusta. Opettajat ja tilat olivat uudet ja osa oppilaistakin ennalta tuntemattomia.

Kumpikin poika pitää kuitenkin seitsemäsluokkalaisena olemista mukavana.
- Nyt on enemmän vastuuta ja vapaampaa kuin ennen, sanoo Mathias.
- Ope ei seuraa niin paljon perässä kuin alaluokilla, lisää Joonas.

Oppilaiden määrä laskussa

Peruskoululaisten määrä on kaupungissa laskussa. Väestölaskelmien mukaan peruskouluikäisten määrä alenee vuodesta 2000 vuoteen 2015 yhteensä noin 450 oppilaalla. Tämä merkitsee sitä, että oppilaita on tuolloin kokonaisen ison ala-asteen koulun verran vähemmän kuin nyt.

- Jo sadan lapsen väheneminen merkitsee neljän opetusryhmän jäämistä pois, samalla kaupungin tulot vähenevät noin 450 000 euroa. Menotkin pienenevät sen verran, että nettotappioksi kaupungille tulee 200-250 000 euroa, Markku Suortamo kertoo.

Näistä näkymistä johtuen kouluja aiotaan yhdistää ottamalla myös kaksi huonokuntoista koulurakennusta kokonaan pois käytöstä.

Säynätsalon koulusta (1-6 luokat) aiotaan luopua sen jälkeen, kun uusi päiväkodin ja 1-2 luokkien koulu on saatu käyttöön. Kaikki Säynätsalon koulut muodostavat vuoden 2006 syyslukukauden alussa yhden hallinnollisen yksikön.

Toinen lakkautettava koulu on Jokivarren koulu, joka lakkautetaan myös lukuvuoden 2006-2007 aikana. Kouluun ei enää oteta uusia oppilaita syyslukukauden 2005 alussa.

Jokivarren lasten alkuopetuksen lähikouluna ovat jatkossa Pohjanlammen koulu, Jyväskylän maalaiskunnan Väinölän päiväkoti-koulu tai Salmirannan tiloissa mahdollisesti toimiva 1-2 luokkien koulu.

Lakkautettavien koulujen tämänhetkiset opetusryhmät voivat siirtyä sellaisinaan uusiin kouluihin. Luokat eivät hajoa, ellei luokka itse päätä niin.

Opetuslautakunnan marraskuussa tekemä päätös on periaatelinjaus, jonka mukaan valmistelu etenee. Varsinaiset hallinnolliset päätökset tekee tammikuussa työnsä aloittava uusi lautakunta.


Kuva1 ylhäällä: Mathias Herbst ja Joonas Paananen valmistavat Lehtisaaren koulun käsityönopettaja Seija Mäkikuutin ohjauksessa stressisammakkoa. Tekstiilityöt eivät ole seitsemäsluokkalaisille pojille pakkopullaa. Ompelukonetta käyttettiin tunnilla tottuneesti ja muotipipon virkkaamiseen ryhmä ryhtyi innokkaasti.

Kuva2 alla:Lehtisaaren koulun rehtori Jouko Rikkolan mukaan ala- ja yläluokkien hallinnollinen yhdistäminen on hyödyllinen, vaikkakaan ei suuri muutos.


Arja Liinamaa

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 15.12.2004.