Jyväskylä-lehti

Uusi puisto katkaisee Lutakon talorivin

Kuva: Lutakon keskuspuisto alkaa Messutorilta Innovan edustalta jatkuen kiilamaisena Schaumanin puistotien läpi aina Jyväsjärveen asti. Suunnitelman mukaan puiston “nurmiaallokkoa” reunustavat puistokäytävät, puurivit ja tonttien reunalla matalat tiilimuurit. Aaltoilevan nurmen keskelle rakennetaan erilaisia saaria kasvillisuuden, taiteen ja kalusteiden avulla. Jyväsjärven rannalla puisto päättyisi toriin ja mahdollisesti rantakahvilaan.

Lutakon korkean ja tiiviin kerrostaloalueen keskelle syntyy viheralue asukkaiden virkistyskäyttöön. Puistohanke on tarkoitus saada mukaan Jyväskylän kaupungin investointiohjelmaan ensi tai viimeistään seuraavan vuoden aikana.

– Puiston alkuosa eli uimarannan ympäristö valmistuu kesän aikana. Uimarannan viimeistelytyöt ovat enää tekemättä ja ranta valmistuu uintikaudeksi, vakuuttaa rakennuttajahortonomi Leena Rapo Teknisen palvellukeskuksen Katu- ja puisto-osastolta.

Jyväskylän kaupungin järjestämän Lutakon keskuspuisto -ideakilpailun voitti helmikuussa Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy. Keskeisenä elementtinä suunnitelmassa on vesi. Jyväskylän kaupunkiin yleisemminkin liitetty aaltoteema näkyy keskuspuistossa laineiden muotoisena nurmikenttänä.

– Lutakon keskuspuisto on merkittävä puistorakennuskohde koko keskustan viheralueiden kannalta, koska vastaavia kokonaisuuksia ei ole keskustassa enää rakentamatta, Jyväskylän kaupungin maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski arvioi.

Toiveena viihtyisä oleskelualue

Lutakonpuiston suunnitelma ja toteutusaikataulu kiinnostaa erityisesti alueen asukkaita. Schaumanin linnassa 19. huhtikuuta järjestettyyn Lutakon asukasiltaan saapui täysi salillinen väkeä kuulemaan viimeisintä tietoa Lutakon alueen rakennus- ja kaavoitusasioista.
Marita Saarinen on asunut Vaneritorilla reilut puolitoista vuotta. Hän odottaa Lutakonpuistolta etenkin viihtyisyyttä.

– Toivon, että puisto tarjoaa jokaiselle jotakin vauvasta vaariin. Suunnitelma on hyvä ja aaltoajatus pehmentää aluetta. Nurmiaallot tuovat puistoon linnamaista vaikutelmaa.
Varppaajassa asuva Merja Hokkanen on myös tyytyväinen puistosuunnitelmaan.

– Piha-alueet ovat Lutakossa harvassa ja viheralueen avulla saadaan Lutakkoon pihamaista tunnelmaa. Mitä pikemmin puisto saadaan Lutakkoon, sitä parempi. Toisaalta nykyiset rakennustyöt ovat alueella yhä kesken, joten on ymmärrettävää, että puiston rakentaminen saa vielä odottaa, hän arvelee.

Schaumanin linnasta hotelli

Asemakaava muuttuu myös Lutakon vanhemmissa osissa. Schaumanin linnaan suunnitellaan uusia sivurakennuksia hotellin käyttöön. Samalla on tavoitteena edistää linnan viereisen geometrisen puutarhan osien säilymistä ja kunnostamista.

– Linnan puutarhan molemmin puolin tulee hotellihuoneita, jotka rakennetaan vanhan mallin mukaisiksi. Samalla rakennukset rajaavat alunperin renessanssityyppistä puutarhaa ja lisäävät linnamaista vaikutelmaa, kuvailee kaupunkiarkkitehti Ilkka Halinen Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelutoimistosta.

Schaumanin linnan korjausrakentaminen on tarkoitus aloittaa loppusyksystä ja muu rakentaminen noin vuoden päästä. Tavoitteena on, että rakennustyöt valmistuisivat vuoden 2005 loppuun mennessä.

Hotellitoimintaa Schaumanin linnassa ryhtyy näillä näkymin harjoittamaan Vanajanlinna Oy, joka aikoo kopioida nykyisen laatumatkailuun keskittyvän toimintamallinsa Hämeenlinnasta Jyväskylään. Suunnitelmissa yli 90 prosenttia asiakaskunnasta muodostuu yrityksistä.

--------

Lutakon alueen kaavamuutokset

Lutakon osayleiskaavan muutosalue sijaitsee Lutakossa, Rantaväylän ja Siltakadun kulmauksessa. Alueella sijaitsee tanssisali Lutakko. Muut rakennukset on purettu.
Kaupunginhallitus päätti 17.11.2003, että Lutakon asemakaavaa ryhdytään muuttamaan siten, että Tanssisali Lutakko säilytetään. Rakennuksen säilyttäminen merkitsee Lutakon kulmauksen aukioajatuksesta luopumista ja Rantaväylän ja Siltakadun kulmaus on suunniteltava uudelleen.

Muutos on siinä määrin periaatteellinen, että on katsottu asialliseksi tehdä osayleiskaavan muutos ja sen yhteydessä valmistella Lutakon sopimuskuviot uusiksi. Pysäköintijärjestelyt ja Rantaväylän eritsoliittymävarauksen tarve selvitetään myös osayleiskaavan muuttamisen yhteydessä.

Tavoitteena on sijoittaa rakennuskorttelit ja paikoitus alueelle siten, että Rantaväylän ja Siltakadun kulmauksesta tulisi muutettunakin toimiva ja kaupunkikuvallisesti eheä kokonaisuus, johon vanha leipomo eli Tanssisali Lutakon rakennus sopii. (TV, MP)

Schaumanin linnan asemakaavan muutos

Schaumanin linnan ja ”pikkulinnan” asemakaavan muutoksen tavoitteena on Schaumanin linnan ja sen sivurakennusten suojelun edistäminen ja tontin järkevä käyttömahdollisuus lisärakennusoikeutta kaavoittamalla. Tavoitteena on myös edistää linnan vieressä jäljellä olevan, alunperin renessanssityyppisen, geometrisen puutarhan edes osittainen säilyminen ja kunnostaminen.

Kaavaluonnos on nähtävillä 14.5.2004 saakka kaupunkisuunnittelutoimistossa. (IS)

Lutakon neljäs toteutusalue

Lutakon neljäs toteutusalue sijaitsee Schaumanin puistotien, Siltakadun ja rannan välissä. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 27.1.2004 alueelle toteutusalueen suunnitelman, jonka pohjalta on tehty asemakaava. Alueelle tulee asuinkerrostaloja, sillan pieleen viisitoistakerroksinen rakennus ja muualle kuusi- ja kahdeksankerroksisia rakennuksia.
Kaava oli kuulemista varten nähtävillä 29.3.–21.4. ja on näillä näkymin menossa kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltäväksi 18.5. (IS)

Terhi Saranen

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 28.4.2004.