Jyväskylä-lehti

Korttipelikiellosta yleisempään järjestyksenpitoon

Kuva: Uusi järjestyslaki kieltää toiminnan, joka häiritsee yleistä järjestystä. Se ei kuitenkaan luettele esimerkkjä tällaisesta toiminnasta yhtä havainnollisesti kuin aiempi Jyväskylän kaupungin järjestyssääntö, joka ei sallinut esimerkiksi puiston penkillä makaamista. Ilkka Pietarinen

Uusi järjestyslaki korvasi aiemman kaupungin oman järjestyssäännön vuodelta 1968

Ennen lokakuun ensimmäistä päivää ei olisi saanut pelata korttia rautatie- tai linja-autoasemalla, kadulla tai muulla vastaavalla julkisella paikalla.
Tuliko rikottua järjestyssääntöä?
Entä tekikö mieli vääntäytyä makaamaan puiston penkille? Sekin oli väärin.

Kaupungin lakimies Olli Heikkilä myöntää, että lokakuussa lakkautunut Jyväskylän kaupungin järjestyssääntö oli vanhentunut.
–  Uutta järjestyssääntöä oli suunniteltu jo useamman vuoden, mutta sitten tuli tieto, että maahan on tulossa samoja asioita koskeva järjestyslaki, joka kumoaisi säännön heti. Emme ryhtyneet tekemään turhaa työtä, Heikkilä sanoo.

Vuodelta 1968 peräisin oleva järjestyssääntö määritteli paljon yksityiskohtaisia tilanteita ja antoi niihin tarkat käyttäytymisohjeet. Jalkakäytävälle ei saanut sylkeä eikä sallittua ollut myöskään häiriötä tuottava kalastaminen laiturilta eikä räikeä-ääniseen viheltimeen puhaltaminen julkisella paikalla.
–  Uusi järjestyslaki sisältää yleisempiä määräyksiä. Lakia valvova poliisi tulkitsee lakia ja joutuu perustelemaan, miten vaikkapa penkillä makaaminen yleistä järjestystä häiritsee, Olli Heikkilä kuvailee.

Koirasäännös uusittavana

Yksi hämmennystä herättänyt asia järjestyslaissa on ollut sen koirakuria koskeva pykälä. Eduskunta korjaa parhaillaan säännöstä, koska sen tulkinnat johtivat erilaisiin näkemyksiin koirille sallituista paikoista.
–  Joka tapauksessa koiria koskeva sääntö on tiukentunut, jos verrataan Jyväskylän aiempaan järjetyssääntöön, Olli Heikkilä sanoo.

Aiemmin järjestyssääntö salli sen, että koirat saattoivat liikkua taajaan asutulla alueella omistajan valvonnassa, siis myös kytkemättöminä. Nyt vaaditaan sitä, että koirat ovat taajama-alueella aina kytkettyinä.

Olli Heikkilä ennakoi, että koirien kohtalona on lopullisessa koirasäännössä jo järjestyssäännössä ollut täysi pääsykielto yleisille uimarannoille, lasten leikkipaikoille ja torille. Koirasäännökset koskevat kiellettyjen paikkojen osalta myös kissoja.
–  Kuntopolut rinnastetaan nyt korjattavana olevassa laissa uimarantaan, toriin ja leikkipaikkoihin, vaikkei koirien tuominen poluilla aiheuta samanlaista terveysriskiä kuin näissä muissa paikoissa. Tämä kohta todennäköisesti muutetaan niin, että kuntopoluille koirat voi viedä kytkettyinä, Olli Heikkilä sanoo.

Olli Heikkilä toivoo lainsäätäjältä nopeaa toimintaa. Tämän hetken tilanne on hankala, koska järjestyssääntö ei ole voimassa ja uuden lain säännökset ovat tältä osin tulkinnanvaraisia.

Monia lakeja järjestysasioihin

Ympäristönsuojelulaki, rakennusjärjestys, tieliikennelaki ja katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaki sisältävät säännöksiä, jotka ovat syrjäyttäneet järjestyssäännön määräyksiä.
–  Vanha järjestyssääntö sanoi esimerkiksi, että vaaraa tai häiriötä aiheuttavat työt kuten kaivurilla tai sirkkelisahalla työskentely, tuli tapahtua kello 7–18 välisenä aikana. Nyt ympäristösuojelulain mukaan melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on tehtävä ilmoitus, minkä jälkeen oman kunnan ympäristösuojeluviranomainen voi antaa toimintaan liittyviä määräyksiä, Olli Heikkilä kertoo.

Myös pihapysäköinti on esimerkki siitä, miten muutkin lait kuin järjestyslaki voivat korvata järjestyssäännön säädöksen. Järjestyssäännössä sanottiin, että pihassa ei saa pysäköidä ilman kiinteistön omistajan lupaa.

Lokakuun alussa, samanaikaisesti uuden järjestyslain kanssa, tuli voimaan tieliikennelain 28. pykälä. Se asettaa erityisen pysäköintikiellon yksityiselle alueelle, ellei alueen omistaja ole antanut pysäköintiin lupaa.
–  Monessa pihassa on vielä keltainen kyltti, jossa lukee, että yleinen pysäköinti on kielletty järjestyssäännön mukaan.

Merkit on syytä muuttaa uutta tilannetta vastaavaksi. Pysäköintivalvonta sakottaa kuitenkin luvatta pysäköivää käytössä olevien kylttienkin nojalla, sillä ne ilmaisevat kiinteistön omistajan tahdon.

Stiletti kielletty, puistoshampanja ei

Eräässä asiassa uusi järjestyslaki on eriytyneempi kuin aiempi järjestyssääntö. Se määrittelee aiempaa tarkemmin vaaralliset esineet, joita yleisellä paikalla ei saa pitää mukana.
–  Aiemmin puhuttiin vain puukoista, ampuma-aseista, koiranpommeista, jousista ja kumilingoista. Nyt kiellettyjä ovat nyrkkirauta, stiletti, teräase, patukat, lingot, ketjut, tikat ja harppuunat, Olli Heikkilä luettelee.

Alkoholijuomien nauttimista koskeva sääntö puolestaan väljenee. Aiemmassa järjestyssäännössä alkoholijuomia ei saanut nauttia yleisellä paikalla. Järjestyslaissa määritellään, että puistoissa ja muissa vastaavissa paikoissa alkoholijuomia saa nauttia ”siten, että nauttiminen ei estä muiden mahdollisuutta käyttää paikkaa sen varsinaiseen tarkoitukseen”.

Harjulla muovipikareista värjötellen mutta kauniisti vappushampanjasta nauttiminen on nyt siis täysin lain ja kirjaimen mukaista toimintaa.


Arja Liinamaa

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 5.11.2003.