Jyväskylä-lehti

Nuoren ääni kuuluviin

Kuva: Ella Takkinen (vas), Stiina Manninen, Tiina Ojansivu ja Milla Lamberg viihtyvät Halssilan uudessa nuorisotilassa. Ilkka Pietarinen

Tunnetko NuTi-illat, Nuorten Äänen, aloitekanavan, antennitoiminnan ja Painovirheen?

Nuorilla on loistavia ideoita sekä halua ja taitoa vaikuttaa. Aikuisilla on oltava tuntosarvet herkkinä sekä tahtoa ja kiinnostusta kuunnella, mitä nuorilla on sanottavanaan.
Eräs esimerkki nuorten vaikutusmahdollisuuksista ovat NuTi-illat.
–  On voitu vaikuttaa siihen, että lauantaisinkin on ohjelmaa nuorille, iloitsee Pasi Nieminen (16) Huhtasuolta.

NuTit ovat nuorten itse suunnittelemia ja järjestämiä alle 18-vuotiaiden yhdessä olon, pelailun, musiikin kuuntelun ja askartelun toimintailtoja Huhtasuon nuorisotilassa Perttulassa lauantaisin kaksi kertaa kuukaudessa.

Halssilan nuorisotilalla nuoret ovat ideoineet ja toteuttaneet yhdessä ohjaajansa kanssa muun muassa diskoja, leivonta- ja leffa-iltoja.
–  On kokoonnuttu ja mietitty yhdessä mitä tehdään, kertoo Milla Lamberg (13) Halssilasta.
Myös muissa nuorisotiloissa nuoret vaikuttavat ja toimivat aktiivisesti.

Vaikutuskanavia löytyy

Lohikosken nuoret ovat tyytyväisiä saadessaan vaikuttaa harrastusmahdollisuuksiinsa.
–  Skeittiparkki saatiin, toteaa Joonas Seppänen (16).

Mika Markkanen (16) ja Joonas ovat yhtä mieltä siitä, että Nuorten Äänen ja Laturin aloitekanavan kautta on voinut vaikuttaa.

Tällä hetkellä Mikaa ja Joonasta huolestuttaa Lohikosken nuorisotilan tulevaisuus. Tila joudutaan sulkemaan säästösyistä. Joonas kuitenkin uskoo, että tilan tulevaisuuteen voidaan vielä vaikuttaa.
Juha Liukkunen (17) Huhtasuolta kokee tärkeäksi vaikuttamisen yhdessä toisten nuorten kanssa. Nuorten Ääni-ryhmissä nuoret ovat osallisia eli tekemässä itse sellaisia juttuja, jotka ovat heille tärkeitä.

Kirjoita tai ryhdy antenniksi

Jos esimerkiksi nuorten toimintatilojen vähyys harmittaa, siitä voi kirjoittaa kysymyksen tai ehdotuksen aloitekanavalle tai ottaa suoraan yhteyttä kaupunginvaltuuston tai hallintokuntien nuorisovastaaviin. Nuorisovastaaviin voi olla yhteydessä myös sähköpostitse tai puhelimitse.
Antennitoiminta lisää nuorten osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuutta ikäryhmänsä asioissa. Antennit ovat nuorilta nuorille tiedottajia Jyväskylän neljässä perusopetuksen 7.–9. luokan koulussa. Antenninuoria on yhteensä 26.

Antennit toimivat osaltaan jyväskyläläisten nuorien äänitorvina kaupungin nuorisotyöhön päin ja samalla nuorisotyön ja nuorisotiedotuksen agentteina muille nuorille.

Meillä on mielipiteitä!

Anna Rantasilan (16) mielestä nuoret voivat tuoda tuoretta näkökulmaa asiaan kuin asiaan. Hän toivoisi, että nuorten mielipiteitä kuultaisiin ainakin ympäristökysymyksissä, kaupunkisuunnittelussa, nuorten elämää koskevissa asioissa kuten nuorisotiloihin ja kouluihin liittyvissä asioissa.

Anna on yksi nuorten toimittaman nettilehti Painovirheen toimittajista. Hän uskoo voivansa vaikuttaa teksteillään ainakin ihmisten mielipiteisiin ja asenteisiin.

Vaikuttamiskanavia on muitakin. Vaikuttaa voi myös taiteen keinoin ja äänensä voi saada kuuluviin esimerkiksi lehtien yleisönosastoilla, oppilaskunnissa, asukasyhdistyksissä, järjestöissä, puolueissa tai luvallisissa mielenosoituksissa.


Tuija Ijäs ja Kati Suhonen

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 5.11.2003.