Jyväskylä-lehti

Taloudessa keskustelun aika

Kuva: Kirjastoista löytyvä aineisto ja aukioloajat nähdään kirjastojen lukumäärää tärkeämmäksi ja siksi osa lähikirjastoista on tiukan taloustilanteen vuoksi vaakalaudalla. Jos lähirjastoja lakkautetaan, niiden palvelut pyritään korvaamaan kirjastoautoilla.Ilkka Pietarinen

Kirjastot, kotihoidontuki, työllistäminen, vanhustenhuolto ja kouluasiat herättävät eniten mielipiteitä

Kaupunginjohtaja Pekka Kettunen esitteli talousarvioesityksensä ensi vuodelle lokakuun lopulla. Kaupunginhallitus tekee valtuustolle oman esityksensä ensi vuoden talousarviosta marraskuun alussa. Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 1. joulukuuta.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen sisältyy esitys kolmen lähikirjaston lakkauttamisesta. Kaupunginvaltuuston lähetekeskustelussa 27. lokakuuta lähikirjastojen samoin kuin lasten kotihoidontuen kuntalisän lakkautustakin vastustettiin laajasti.

Esityksen taustalla ovat taloudelliset syyt. Jos käyttömenoja on supistettava, palvelut eli kirjastoista löytyvä uutuusaineisto ja aukioloajat nähdään kirjastojen lukumäärää tärkeämmäksi. Tällöin kolmen lähikirjaston lakkauttaminen vaikutti ainoalta vaihtoehdolta.
– Toinen vaihtoehto olisi, että aukioloaikoja ja kirjastoihin hankittavien kirjojen määrää joudutaan supistamaan. Kirjojen lukumäärän ja valikoiman pienentyminen merkitsisi paitsi pidempiä varausjonoja, myös kirjojen nopeampaa kulumista, kirjastotoimenjohtaja Liisa Laatu sanoo.

– Käyttömenojen supistaminen muulla tavoin kuin lähikirjastoja lakkauttamalla merkitsisi esimerkiksi sitä, että sairas- ja vuosilomien sijaisia ei enää pystyttäisi palkkamaan. Jos lähikirjastoja päädytään lakkauttamaan, niiden palvelut pyritään korvaamaan kirjastoautolla, Laatu jatkaa.

Päätöksiä siitä, mitä kolmea lähikirjastoa lakkautusuhka tulisi koskemaan, ei ole vielä tehty. Jos talousarvioesitykseen sisältyvä ehdotus lakkauttamisesta toteutuu, kulttuurilautakunta päättää, mitkä lähikirjastot sulkevat ovensa.

Kokonaisuudessaan kirjastojen määrärahat kasvavat talousarvioesityksen mukaan 3,2 prosenttia. Keväästä lähtien suunnitteilla olleeseen seudulliseen yhteisjärjestelmään on talousarvioesityksessä osoitettu erilliset määrärahat, joten se ei syö lähikirjastojen varoja. Laadun mukaan Jyväskylän seudun kuntien yhteinen kirjastojärjestelmä parantaa asiakaspalvelua huomattavasti.
– Tiedonhakua tehostavaan yhteisjärjestelmään kuuluu muun muassa yhteinen tietokanta ja lainaajarekisteri sekä seudullinen kirjastokortti, Laatu kertoo.

Yhteisjärjestelmästä ovat olleet kiinnostuneita Jyväskylän lisäksi maalaiskunta, Muurame, Korpilahti, Uurainen ja Suolahti.

Liikuntapaikkojen maksut kohoaisivat

Liikunnan harrastajille kaupunginjohtajan talousarvioesitys näkyisi muun muassa alueellisten liikuntapaikkojen vähentymisenä sekä urheiluseurojen toiminta-avustusten leikkauksena.
–  Liikuntapaikkoihin kohdistuvat supistukset merkitsisivät sitä, että liikuntapuistojen, latujen, kuntoratojen ja ulkoilureittien hoitotasoa jouduttaisiin laskemaan jonkin verran. Osa liikuntapuistoista siirtyisi kiertävän hoidon piiriin, jolloin niissä ei olisi henkilökuntaa paikalla. Myös aukioloaikoja jouduttaisiin supistamaan, liikuntapalvelukeskuksen liikuntamarkkinointisihteeri Marja-Leena Oinonen kertoo.

–  Seurojen avustusten supistamisen myötä seurat joutuisivat todennäköisesti nostamaan lasten ja nuorten toiminnasta perittäviä maksuja. Jotta liikuntapalveluihin ei tarvitsisi tehdä radikaaleja toimenpiteitä, joudutaan talousarvioesityksen säästövelvoitteen myötä uimahallien ja kuntosalien maksuja nostamaan noin 2–3 prosenttia. Maksujen korotukset pyritään kohdistamaan aikuisurheiluun, Oinonen sanoo.

Hammaslääkäriin myös illalla

Sosiaali- ja terveyspalveluissa uusi talousarvioesitys antoi sykäyksen aukioloaikojen pidentämiselle. Sosiaali- ja terveysjohtaja Pekka Utriaisen mukaan muutos tarkoittaa sitä, että jotkut palvelut ovat avoinna esimerkiksi kello 8–18.

Ajatuksena on ollut, että asiakkaat ennättäisivät hoitaa asioitaan myös työpäivän jälkeen. Uudet aukioloajat tulevat vaihtelemaan eri aloilla, mutta jatkossa esimerkiksi hammaslääkärissä ja työterveyshuollossa voisi käydä myös virka-ajan ulkopuolella.
–  Sosiaali- ja terveysalan palvelujen aukioloaikoja on tarkoitus pidentää kautta linjan. Kaikki alat tullaan käymään läpi. Joissakin palveluissa aukioloajat ovat jo pidentyneet, joissakin ollaan selvitysvaiheessa. Päivähoidossa aukioloaikoja on pidennetty jo, hammashoidossa ja monilla muilla aloilla aukioloajat pidentyvät ensi vuoden alkupuolella, Utriainen sanoo.

Tavoitteena on parantaa palvelua, tehostaa tilojen käyttöä ja tarjota työntekijöille vapaaehtoisuuteen perustuvaa joustoa työaikoihin. Kun neliöt ovat tehokäytössä, säästöjä syntyy vuokrakustannuksissa.
–  Samalla pyritään vähentämään jonoja, kun asiakaskäynnit jakautuvat pidemmälle ajalle, Utriainen kertoo.

------

Jyväskylän taloustilanne tiukka kuten muissakin kaupungeissa

Kaupunginjohtajan ensi vuoden talousarvioesityksen mukaan Jyväskylän veroprosentti säilyisi entisellään 18,5 prosentissa. Uutta lainaa kaupunki ottaisi ensi vuonna 25 miljoonaa euroa.

Vuosikate kasvaisi 15 miljoonaan euroon, joka kattaisi poistoista 66 prosenttia. Vuosikate eli kunnan tulojen ja menojen erotus mittaa talouden tasapainoa. Jos vuosikate on yhtä suuri kuin poistot, talous on tasapainossa. Jos vuosikate jää pienemmäksi kuin poistot, talouden tilaa pidetään heikkona.
– Jyväskylä on yhtä hankalassa tilanteessa kuin monet muutkin suurimmat, jopa perinteisesti vahvan talouden omanneet kaupungit, luennehtii vs. rahoitusjohtaja Ari Hirvensalo.

– Esimerkiksi Espoossa ja Tampereella on esitetty veroprosentin nostamista. Jyväskylän taloustilanne ja lainakannan kasvu ovat samansuuntaisia ilmiöitä kuin koko Suomen kuntataloudessa yleensäkin, Jyväskylän kaupungin vs. rahoitusjohtaja Ari Hirvensalo sanoo.

Nousua ei näy

Hirvensalon mukaan Kuntaliiton ja valtion laskelmien perusteella nousua ei kuntatalouden osalta ole lähivuosina näkyvissä.
–  Väestönkasvun ansiosta verotulojen kehitys on Jyväskylässä ollut hieman keskimääräistä parempaa. Yhteisöverotuloista ei ole odotettavissa kasvua lähivuosina, Hirvensalo kuvaa.
Jyväskylän väestö kasvoi alkuvuonna suhteellisesti vauhdikkaimmin koko Suomessa. Työpaikkoja syntyi lisää, mutta parantamisen varaa riittää edelleen.

Syyskuussa työttömyysaste painui ensimmäistä kertaa 12 vuoteen hieman alle 14 prosentin.
Se on samaa luokkaa kuin muissa vastaavissa kaupungeissa.
Talousarvioesityksen mukaan Jyväskylä keskittäisi investoinnit ensi vuonna erityisesti koulujen kunnostamiseen ja niiden sisäilmaongelmien korjaamiseen sekä Kyllön terveysaseman laajentamiseen.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen pääkohtiin voi tutustua osoitteessa www.jyvaskyla.fi/ykkonen

Veroprosentista ja kiinteistöverosta päätetään kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantaina 10.11. kello 18.

Ensi vuoden talousarviota kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan maanantaina 1.12. kello 16. Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja niitä voi tulla seuraamaan kaupungintalolle (Vapaudenkatu 32).

Kuva2: Elina Petmani harmittelee lähikirjastojen lakkautusuhkaa. – Ilman lähikirjastoa en olisi itsekään näin aktiivinen lukija. Ilkka Pietarinen.

Kuva3: Terveyspalvelun aikojen pidentäminen helpottaisi kolmivuorotyötä tekevän Sanna Kuparisen arkea. – Varsinkin lasten kanssa olisi helpompi käydä terveyskeskuksessa. Ilkka Pietarinen.Jukka Muukkonen

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 5.11.2003.