Jyväskylä-lehti

Pääosassa yrittäjä

Kuva: Aki Hakala, Voitto Manninen ja Eeva-Liisa Koivumäki valmiina palvelemaan yrityksiä. Ilkka Pietarinen

Jykesin yritysneuvonnassa pyritään luottamukselliseen suhteeseen ja konkreettiseen tukeen

–  Tärkeintä on kuunnella yrittäjien ajatuksia ja vasta sen jälkeen esitellä omia ideoitaan sekä mahdollisia kehittämisvaihtoehtoja, toteaa metalli- ja muovialan yritysneuvoja Voitto Manninen Jykesiltä. Manninen pitää ensiarvoisen tärkeänä luottamuksellisia suhteita yritysneuvojan ja yrittäjien välillä.
–  Yhteydenottamisen kynnys yrittäjien ja elinkeinopuolen asiantuntijoiden välillä on pidettävä matalana, Manninen toteaa.

Kentän kuulumiset käyttöön

Voitto Mannisen työ on konkreettisesti yhteydenpitämistä yrityksiin, yrityskäyntejä sekä keskusteluja yrittäjien kanssa. Hän tuo terveisiä yrittäjien tarpeista myös muille Jykesin asiantuntijoille kansainvälistymisasioista tuotekehitykseen, toimitilatarpeista verkottumisasioihin.
–  Tunnen onnistuneeni, kun olen voinut auttaa yrittäjää ratkaisemaan ongelman, joka olisi ilman apuani ja verkostojani ehkä jäänyt vaikeuttamaan yrityksen perustoimintaa, toteaa Manninen.

–  Jykesin toiminnan vahvuutena on henkilöstön erilainen osaaminen eri toimialoilla. Yhdistämällä osaamisemme voimme toimia yritysten tukena mitä erilaisimmissa pulmatilanteissa. Toivommekin, että yrittäjät ottaisivat meihin päin rohkeasti yhteyttä, Manninen kertoo.

Liian pientä kysymystä ei ole

– Useimmiten minulta kysytään olisiko yksittäisellä tuotteella kysyntää kansainvälisillä markkinoilla. Viennin tai tuonnin aloittamista harkitsevat yrittäjät toivovat neuvoja esimerkiksi viennin eri vaiheissa huomioonotettavista asioista tai siitä, miten voi löytää asiakkaita kohdemaassa. Jo pitempään kansainvälisessä kaupassa toimineelle yrittäjälle puolestaan saattaa tulla eteen ongelmatilanteita, joissa voin olla avuksi vaikka puhelimitse, toteaa Eeva-Liisa Koivumäki, joka vastaa kansainvälisten liikeyhteyksien hausta Jykesissä.

– Yleensä yritykset havahtuvat harkitsemaan kansainvälistymistä silloin, kun kotimaan markkinat eivät jostain syystä vedä. Ajatellaan, että kansainvälisiltä markkinoilta saadaan pika-apua tilauskannan äkilliseen notkahdukseen ja korvataan kotimainen kysyntä heti ulkomaisella. Näinhän se ei valitettavasti toimi vaan kansainvälistyminen on pitkäjänteistä ja kärsivällisyyttä vaativaa toimintaa.

– Sopiva aika kansainvälistymistyölle on silloin, kun yrityksen talous on riittävän vahva, jotta voidaan tehdä muun muassa erilaisille markkinoille tarvittavaa tuotekehitystyötä, Koivumäki opastaa.

Tuotekehitys on taitolaji

– Saan viikottain hyviä vinkkejä yritysneuvojiltamme yritysten tuotekehitystarpeista. Käyn luottamukselliset keskustelut yrittäjän kanssa. Sen jälkeen loppu onkin sitten puhdasta tuotekehityksen vaatimaa niin sanottua insinöörityötä, toteaa Aki Hakala. Hakala toimii Jykesissä kehittämispäällikkönä vastaten muun muassa puu, metalli- ja muovituotealan tuotekehitystoiminnasta.

– Tehtäväni on myös kehittää puutuotealaa täällä Jyväskylän seudulla. Jyväskylässä toimii tällä hetkellä kuutisenkymmentä puualan yritystä, Hakala kertoo.

Jykes lyhyesti

Vuonna 1996 perustettu Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy on elinkeinoyhtiö, jonka omistavat Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta, Laukaa, Muurame ja Uurainen.

Petäjävesi, Hankasalmi, Korpilahti ja Suolahti sekä vuoden 2004 alusta myös Toivakka ovat Jykesin yhteistyökuntia.

Jykes kehittää yritysten toimintaedellytyksiä, edistää kannattavan liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymistä sekä seudullista elinkeinoyhteistyötä.

Jykesiin kannattaa ottaa yhteyttä kaikissa yrittämiseen liittyvissä asioissa. Voimme auttaa muun muassa silloin, kun pohdit yksittäistä tai toistuvaa ongelmaa yritystoiminnassasi, etsit yhteistyökumppania omalta tai vieraammaltakin toimialalta, tuotekehitysasiat askarruttavat, haluat aloittaa tuonti- tai vientitoimintaa, kaipaat tueksesi yrityskummia tai tarvitset koulutusta henkilöstöllesi. Ota yhteyttä!

Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy (Sepänkatu 4),
p. 652 104, www.jykes.fi.

Maarit Viljakainen

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 5.11.2003.