Jyväskylä-lehti

Kuinka oppia ottamaan vastuuta ympäristöstä?

Kuva: Musiikki- ja taidekeskuksen ja hallintokorttelisuunnitelmien toteuttaminen ovat Harjunkulman ja Äijälänrannan ohella kaupunginarkkitehti Ilkka Halisen mielestä kaupngin kärkihankkeita. – Hankkeita koskevat päätökset ovat pitkäjänteisiä, tulevaisuuteen tähtääviä ja kestäviä, – suhdanteista riippumattomia. Niiden eteenpäinsaattaminen luo myös pohjaa ja näkyvyyttä arkkitehtuuripoliittisen ohjelman toteutukselle, Halinen sanoo. Havainnekuva Kirkkopuiston ympäristöön hahmotelluista rakennuksista.

Jyväskyläläisistä koulutetaan vaativia arkkitehtuurin ja ympäristön käyttäjiä

Arkkitehtuuri- ja ympäristönsuunnittelu sekä rakennusala tarvitsevat vaativan ja koulutetun asiakkaan ja käyttäjän, joka tietää mitä voi ja tulee ympäristön laadulta vaatia.

Tämä ajatus on lähtökohtana Jyväskylän kaupungin sekä Alvar Aalto -museon yhdessä kehittämälle arkkitehtuurikasvatuksen ohjelmalle. Ohjelma näkyy käytännössä esimerkiksi työväenopistolla, jossa on menossa luentosarja omakotirakentamisesta.

– Aihe on vetänyt hyvin väkeä, mukana on ollut 40–50 henkeä. Syksyksi suunnnitellaan saman tyyppistä luentosarjaa, johon voisi sisältyä myös rakennushistoriaa. Myös käytännön työtä, esimerkiksi pienoismallisuunnittelua on toivottu, ohjelman koordinaattori Arja Reiman Alvar Aalto -museosta kertoo.

Oppia opettajille

Huhtikuun puolella järjestetään Alvar Aalto -museossa arkkitehtuurin lyhytkurssi opettajille. Sitä ovat järjestämässä Alvar Aalto museon lisäksi Keski-Suomen SAFA. Kurssin järjestämiseen on saatu avustusta Jyväskylän Taide- ja tiedesäätiöltä.

– Tärkeä päämäärä on, että arkkitehtuuri olisi opetuksessa esillä esikoulusta alkaen. Tällä hetkellä aihe on liitetty lähinnä kuvaamataidon opetukseen, mutta arkkitehtuurin opettaminen kannattaisi integroida esim. historiaan, matematiikkaan sekä taide- ja taitoaineisiin, Reiman sanoo.

Opetusmateriaalin puute ongelma

Lähtökohdat opetuksen kehittämiselle ovat hyvät, sillä Alvar Aalto -museo, yliopisto ja kuvataidekoulu, Keski-Suomen taidetoimikunta ja useat yksittäiset koulut muodostavat toinen toisiaan tukevan verkoston.

Reimanin mukaan akuutti ongelma on opetusmateriaalin puute – kiinnostavia kohteita esimerkiksi vierailuja varten Jyväskylän seudulla kyllä riittää.

– Onneksi opettajankoulutuslaitos on kiinnostunut aiheesta; opiskelijat ovat tehneet harjoitustöinään pieniä opintokokonaisuuksia ja demonneet niitä koululaisryhmien kanssa. Myös paikallinen SAFA on hyvin vireä, ja he ovat hakeneet aktiivisesti rahaa opettajien koulutukseen, Reiman kertoo.

Arkkitehtuurikasvatuksen kehittämisohjelma on Jyväskylän kaupungin arkkitehtuuripoliittisen ohjelman osa. Se perustuu valtioneuvoston arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmaan ja Suomen arkkitehtiliiton ja taiteen keskustoimikunnan teettämään tutkimukseen.

Kehittämisohjelma luo paikalliset tavoitteet arkkitehtuurin opetuksen ja kansalaiskasvatuksen kehittämiselle. Ohjelman laadintaan ovat osallistuneet kaupunkisuunnittelutoimiston ja Alvar Aalto -museon lisäksi opetustoimi,Keski-Suomen museo, kaupungin kuvataidekoulu, Keski-Suomen arkkitehdit SAFA,yliopiston opettajankoulutuslaitos ja taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos sekä Keski-Suomen ympäristökeskus.Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 12.3.2003.