Jyväskylä-lehti

Haku päivähoitoon ja esiopetukseen käynnissä

Lasten päivähoidossa vaihtoehtoina ovat kunnallisen päivähoidon lisäksi yksityiset päiväkodit, perhepäivähoito tai hoitajan palkkaaminen kotiin. Lapsen päivä voi jakaantua myös päivähoidon ja esiopetuksen kesken. Vapaaehtoisessa ja maksuttomassa esiopetuksessa pyritään edistämään lapsen kasvua, kehitystä ja tervettä itsetuntoa.

Elokuussa vapautuvia päivähoitopaikkoja voi hakea 28. maaliskuuta mennessä. Kunnalliseen päivähoitoon haettaessa täytetään yksi hakemuslomake, johon merkitään toivottu hoitomuoto ja -paikka sekä mahdolliset vaihtoehdot. Lomakkeita saa päiväkodeista ja sosiaaliasemilta sekä päivähoidon internetsivuilta (www.jyvaskyla.fi/paivahoito). Hakemus liitteineen jätetään siihen päiväkotiin tai perhehoitopiiriin, johon lasta ensisijaisesti haetaan. Tapiolan päiväkotiin otetaan ensisijaisesti ilta- ja vuorohoitoa tarvitsevia lapsia.

Perheet voivat hakea lasta myös yksityiseen päiväkoti- ja perhepäivähoitoon tai palkata hoitajan kotiin. Kaupunki tukee hoitomuotoja 117,73 euron hoitorahalla ja 117,73 euron kuntalisällä, jotka ovat lapsikohtaisia. Lisäksi maksetaan perheen tuloista riippuvaa hoitolisää enimmillään 134,55 euroa. Tukia haetaan Kelan paikallistoimistosta ja ne maksetaan perheen valitsemalle hoidon tuottajalle.

Päivähoitopaikkoja voi hakea myös kautta vuoden lasten hoitotarpeen mukaan. Lakisääteinen oikeus hoitopaikkaan edellyttää, että hakemus on jätetty neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Jos päivähoidon alkamisajankohtaa ei voi ennakoida, on päivähoitopaikkaa haettava kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen kuin hoitoa tarvitaan.

Esiopetusta päiväkodeissa ja kouluissa

Oikeus esiopetukseen lukuvuonna 2003-2004 on kaikilla vuonna 1997 syntyneillä kuusivuotiailla ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla vuonna 1998 syntyneillä viisivuotiailla lapsilla. Lisäksi oikeus saada maksutonta esiopetusta koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Opetus alkaa 11. elokuuta 2003 ja päättyy 29. toukokuuta 2004. Opetusta annetaan koulupäivinä noin neljä tuntia päivässä.

Esiopetusta järjestetään Jyväskylässä päiväkodeissa ja neljässä koulussa: Halssilan, Keljonkankaan ja Keltinmäen kouluissa sekä Jyväskylän yliopiston Normaalikoulussa. Jyväskylän kaupunki ostaa esiopetuspaikkoja myös yksityisiltä päiväkodeilta. Jyväskylän kaupungin päiväkodeissa ja kouluissa noudatetaan esiopetuksessa yhteistä opetussuunnitelmaa.

Valinnat kesäkuun alussa

Hakuaika esiopetukseen on 17.-28.3.2003. Kaikkien esiopetuspaikkaa haluavien tulee jättää esiopetushakemus. Hakemuslomakkeita saa päiväkodeista, sosiaaliasemilta, esiopetusta järjestävistä kouluista ja päivähoidon internetsivuilta. Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitopaikan, hakemus päivähoitoon tehdään samalla lomakkeella. Päivähoitomaksu määräytyy tarvittavan hoitoajan perusteella. Sekä päiväkotien että koulujen esiopetuksen hakemukset palautetaan asuinalueen päiväkoteihin.

Valinnoista ilmoitetaan koteihin kesäkuun alussa. Lisätietoja saa kaikista kunnallisista päiväkodeista ja esiopetusta antavista kouluista (ks. puhelinluettelon sivut 73-75) sekä päivähoitotoimistosta, puh. 625 820, 625 514 tai päivähoidon internetsivuilta www.jyvaskyla.fi/paivahoito. Myös yksityisistä päiväkodeista voi tiedustella esiopetusjärjestelyistä.Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 12.3.2003.