Jyväskylä-lehti

Selkäjumppa auttaa kipuun

Kuva: Selkäjumpan avulla pääsee kivuistaan eroon. Ryhmässä liikkeet on helpompi oppia ja ottaa jatkuvaan käyttöön kotonakin. Uimahallin monitoimisalissa jättipallon kanssa selkää kuntouttamassa Anneli lampinen. Kuva Ilkka Pietarinen.

Kova selkäkipu kaataa petiin raavaan miehen ja naisenkin, eikä tavanomaisiin rientoihin ole vähään aikaan mitään asiaa. Ensiavuksi tarvitaan usein lihasjännitystä laukaisevaa lääkitystä, mutta elämäntavoissakin voi olla korjaamisen varaa.

Eräs apu toistuviin selkäkipuihin on oikeanlaisen liikunnan opettelu. Liikuntapalvelukeskuksessa järjestetään selkäjumppaa, jossa harjoitellaan fysioterapeutin ohjaamana vartalolihasten yhteishallintaa selkäkipujen ennaltaehkäisemiseksi ja lievittämiseksi.

Ohjelmassa on kevyttä lämmittelyjumppaa sekä erilaisin lihaskuntoliikkein keskivartalolihasten harjoituksia. Apuvälineinä käytetään muun muassa jättipalloja ja Core-lautoja.

Selkäjumppa on monipuolista kuntovoimistelua myös niille, joilla ei ole selkäoireita ja jotka kaipaavat hiukan kevyempää ryhmäliikuntaa.

Selkäkipu liittyy liikkeiden säätelyyn

Selkäjumpasta on kipuiselle apua, koska selkäkivun on tutkimuksissa todettu liittyvän yleiseen kehon liikkeiden säätelyn häiriöön.

Säätelyn häiriöt näkyvät erityisesti vartalolihasten, mutta myös raajojen hallinnassa. Erityisen tärkeää tuki- ja liikuntaelimistön asianmukainen toiminta on silloin, kun kehoon kohdistuu epänormaalin suuri, yllättävä tai muutoin vaurioille altistava kuormitus.

Kroonisilla selkäkipupotilailla tällaiseen tilanteeseen sopeutuminen on huomattu hitaaksi. Selkärankaa tukeva poikittaisen vatsalihaksen aktivoituu heillä hitaammin kuin kivuttomilla. Selkävaivasta kärsivillä koehenkilöillä on todettu myös selkälihasten reagoivan hitaammin ja lihasaktiivisuuden jäävän vähäisemmäksi kuin terveillä.

Hidas reagointi voi johtua siitä, että kipuisen selkälihas on jatkuvassa jännitystilassa ja tämä aiheuttaa lihasväsymystä, joka puolestaan vaikeuttaa lihasten koordinaatiota. Selkävaivaan liittyvät muun muassa heikentyneet lihasvoimat ja tasapaino, lihasten vähentynyt kestävyys, rangan liikkuvuuden väheneminen sekä joskus myös huonontunut yleiskunto.

Selkävoimistelua ohjataan AaltoAlvarissa torstaisin klo 19.05-20.00. Ryhmään osallistumisesta maksetaan kuntosalimaksu. Maksun voi suorittaa kymmenen kerran kortilla tai kuukausikortilla. Lisätietoja saa puhelinnumerosta 626994.Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 12.3.2003.