Jyväskylä-lehti

Kunnallistekniikalla uusia kohteita

Jyväskylän katu-, puisto- ja satamahankkeet parantavat monella tavalla kaupunkilaisten elinympäristöä lähivuosina.

Hämeenpohjantie rakennetaan välillä Salmirannantie - Sulkulantie. Rakennettava osuus toimii osana Kuokkalan kehäväylää, joka toteutetaan katumaisena ratkaisuna. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi tämän ja ensi vuoden aikana.

Vaajakoskentien liikenteen rauhoittaminen käynnistyy yhteishankkeella Tiehallinnon kanssa rakentamalla Vaajakoskentien ja Tammitien risteys kiertoliittymäksi.
Mustalammella ja Kaijanlammella jatketaan pientaloalueiden rakentamista sekä uutena kohteena avataan Kinkovuori Säynätsalossa.

Tourulan vanhan kivääritehtaan alueen kunnallistekniikka rakennetaan loppuun. Uutena alueena aloitetaan Etelä-Keljon logistiikkakeskuksen kunnallistekniikan rakentaminen. Myös Savelan ja Seppälänkankaan alueilla varaudutaan liike-elämää palvelevan kunnallistekniikan rakentamiseen.

Lutakko ja Nisulankatu melusuojaan

Liikennemeluhaittoja ja liikenneturvallisuutta parannetaan rakentamalla Nisulankadulle meluaita ja Lutakkoon rengasmelumuuri.

Pitkäkadun kevyenliikenteen turvallisuutta parannetaan rakentamalla väylä välille Kortesuonkatu - Ihantolantie.
Katujen saneerauksia tehdään erittäin huonokuntoisilla kaduilla kuten Heinälammentie, Kahakatu, Loukkukatu, Sulkutie sekä Säynätsalossa Opettajantie ja Lehtishaka saneerataan.

Liikennemeluhaittojen vähentämiseksi ja kevyenliikenteen turvallisuutta parannetaan Vaasankadun pintarakenteiden ja kevyenliikenteen järjestelyjen uusimisella.

Jyväsjärven siltarunko valaistaan

Jyväsjärven sillan runko valaistaan. Hanke on osa valaistuksen yleissuunnitelman toteuttamista. Myös uusille asuinalueille rakennetaan valaistus ja saneerauskohteissa valaistusta uusitaan.

Päällystys- ja viimeistelyohjelma sisältää Nenäinniemi V alueen ja Ylämyllyjärven sekä Ainolan alueella Ainolankaaren, Ainolantien, Tahtikujan, Karkelopolun ja Lehtorannantien päällystämisen.

Satamapalvelujen määrärahalla kunnostetaan Lutakon satamapaviljonkia, rakennetaan Mannilan soutuvenevalkama ja Säynätsalon Saunarannan venelaituri.

Leikkialueita kunnostetaan

Puistojen rakentaminen painottuu tänä vuonna laajennusinvestointeihin. Uusia puistoja rakennetaan miljoonalla eurolla, vanhojen puistojen peruskunnostukseen käytetään reilu puoli miljoonaa euroa sekä suunnitteluun ja erilaisiin kehittämishankkeisiin 200 000 euroa.

Myllytontun ja Viitaniemen huonokuntoiset leikkialueet kunnostetaan. Lohikosken toimintapuiston laajamittaisen uudistamisen suunnittelu tehdään alkuvuodesta ja työt aloitetaan syksyllä. Hanke valmistuu vuonna 2004.
Puistojen taidehankintoihin varatulla rahoituksella rakennetaan perustukset Kain Tapperin veistokselle Kirkkopuistoon ja Kari Alosen valoteokselle Lutakkoon.

50-vuotias Vesilinna valaistaan

Harjun portaat ja viereiset koivurivit valaistaan. Portaiden valaistus liittyy tilapalvelun samaan aikaan toteuttamaan Vesilinnan julkisivuvalaistukseen. Uusilla valaistuksilla juhlistetaan tänä vuonna 50 vuotta täyttävää Vesilinnaa.

Laajennusinvestointirahoituksella rakennetaan uimapaikka Lutakkoon ja jatketaan kaupungin strategiseksi hankkeeksi nimetyn Jyväsjärven rantaraitin rakentamista. Raitin Ylistön osuuden pylväsvalaistus rakennetaan loppuun ja vanhat osuudet päällystetään.

Uusia puistohankkeita ovat Kaijanlammen asuntoalueen ensimmäisen leikkipaikan rakentaminen, Mannilan toimintapuiston suunnittelu ja rakentamistöiden aloitus sekä Lutakonpuiston "pikkukolmion" valmistuminen.
Mannilan toimintapuistoon sijoittuu leikkialue, palloilualue, skeittipaikka ja toimintatori. Hanke valmistuu vuonna 2004.

Katuhankkeiden osalta tiedot on antanut rakennuttajapäällikkö Kari Hänninen ja viherhankkeiden rakennuttajahortonomi Eila Korpiaho.Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 12.3.2003.