Jyväskylä-lehti

Kestävän liikenteen mallikunta edistää kävelyä ja pyöräilyä

Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen on osa Jyväskylän kestävän kehityksen hankkeita. Jyväskylä on toiminut viime elokuusta lähtien "Kestävän liikenteen mallikuntana". Kaupungin ympäristöohjelmassa (Ympäristöjyvät 2000) tavoitellaan muun muassa liikenteen ympäristöhaittojen minimointia sekä kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamista.

Kevyen liikenteen edistämisellä halutaan lisätä kävelyn ja pyöräilyn arvostusta sekä vähentää niitä haittaavia tekijöitä. Jyväskylän mallikuntahankkeessa kevyttä liikennettä ja joukkoliikennettä tarkastellaan osana koko liikennejärjestelmää ja huomioidaan päätöksenteossa.

Hyvä elinympäristö ja toimiva liikennejärjestelmä ovat päätavoitteita. Keskeisenä päämääränä on kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen lisääminen ja henkilöautolla tehtävien lyhyiden matkojen vähentäminen.

Tavoitteista tekoihin

Käytännössä Jyväskylän kestävän liikenteen mallikuntatoiminta on monipuolista ja monialaista työtä erilaisten päämäärien saavuttamiseksi.

Autottoman päivän järjestäminen Jyväskylässä, kampanjat esimerkiksi liukastumistapaturmien ehkäisemiseksi ja heijastimien käyttövelvoitteen lakimuutoksesta olivat ajankohtaiset tapahtumat syksyn ajalta.
Marraskuun alussa käynnistyi myös Ilmatieteen laitoksen laatiman jalankulkijoiden kelitiedotteen lukeminen paikallisradioissa.

Ensimmäinen valvottu pyöräparkki on Väinönkadun P-asemassa, mutta tavoitteena on saada keskustaan uusia turvallisia polkupyörän säilytyspaikkoja lisää. Kestävän liikenteen edistämisessä on kysymys monipuolisten liikkumismahdollisuuksien tarjoamisesta ja kestävien liikennetottumusten tukemisesta.

Kevyen liikenteen tutkimus ja kehitystoiminta ovat osa mallikuntatoimintaa

Jyväskylässä on käynnistymässä kevyen liikenteen väylien laatutasotavoitteiden ja peruspalvelutason määrittelyyn liittyvä selvitys. Samassa yhteydessä suunnitellaan myös kevyen liikenteen laatukäytäväpilotti.

Laatukäytävä muun muassa tarjoaa pyöräilijöille sujuvan, turvallisen, esteettömän ja viihtyisän yhteyden keskustaan eri suunnista saavuttaessa.

Mallikuntatoiminnan koordinaattori Timo Vuoriainen (puh. 625 480) ottaa mielellään vastaan mallikuntatoimintaan liittyviä aloitteita ja palautetta.

----------
* Ota tavaksi kävellä tai pyöräillä lyhyet matkat - saat liikuntaa ja kunto kohenee
* Käytä joukkoliikennettä - vähennät omalta osaltasi liikenteen päästöjä
* Kulje kimppakyydillä ja harkitse auton yhteiskäyttöä
* Käytä puhelinta ja internetiä asioiden hoitamiseen
* Tee mahdollisuuksien mukaan etätöitä silloin tällöin
* Jos hankit auton, valitse vähän polttoainetta kuluttava malli
* Muuta ajotottumuksesi taloudellisiksi
---------

Timo Vuoriainen

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 12.3.2003.