Jyväskylä-lehti

Nuorten ääni kuuluu toimikunnassa

Kuva: Nuorisosihteerit valmistelemassa nuorisotoimikunnan kokousasioita. Kuva Ilkka Pietarinen.

Kaupungin alueellisen- ja kulttuurisen nuorisotyön nuorisosihteerit Risto Kähkönen ja Marianne Nurmi koordinoivat toimialueittain laajaa nuorisotyön kenttää, projekteja ja oppilaitosyhteistyötä.

Tiivis yhteistyö ja toimintojen keskittäminen Sepänkeskukseen palvelee nuoria ja nuorten kanssa toimivia ammattilaisia ja vapaaehtoisia. Tieto ja toimijat löytyvät samasta osoitteesta, Kyllikinkatu 1. Laturin nettipisteen, Nuorten Ääni-projektin, Nuorten kulttuuriklubi Siperian ja Nuorten taidetyöpajan rinnalle on asettunut kaksivuotinen nuoriso- ja kansalaistoiminnan osaamisverkostohanke Kannuste.

Sosiaalista vahvistamista tuetaan

Hajautetun nuorisotyön mallin selkiyttämisen myötä nuorisotoimikunta nimettiin uudelta pohjalta kehittämään kaupungin nuorisotyötä, myöntämään sosiaalisen vahvistamisen toimintarahaa avustusten ulkopuolelle jääville sosiaalista ja kulttuurista toimintaa järjestäville ryhmille.

Nuorisotoimikunnan välityksellä nuorten asiat etenevät hallintokuntiin ja poliittisille päättäjille. Nuoret voivat tuoda kaupunginhallituksen alaiseen nuorisotoimikuntaan myös omia esityksiään, asian valmistelut ja esittelyn suorittavat nuorisosihteerit toimialoittain.

Sepänkeskuksen tiloista on uudistustöiden jälkeen nuorten käytössä valtaosa. Kellarikerroksen bänditilat, Laturin netti/neuvontatilat, kulttuuriklubi, työpajat ja koulutilat yhdessä perinteisten eri ikäisten harrastajien Sepänkeskus on entistä toimivampi kokonaisuus.

Nuoriso-, kulttuuri- ja kansalaistoiminnan ammattilaisia talosta löytyy lähemmäs kolmekymmentä, lisäksi alan opiskelijat ja työssäoppijat. Sepänkeskuksen vuokratiloissa toimii muun muassa yhdistyspohjainen nuorten elokuvateatteri ja lasten vapaa musiikkiharrastaminen.

Marianne Nurmi ja Risto Kähkönen

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 12.3.2003.